Primarne oznake

Datum:

24/02/2013 - 15:00

KUGA VELIKI BORIŠTOF — nedilja, 24. 2. (15.00) prezentacija knjige i koncert »Jači s nami vesele jačke« školski zbor osnovne škole u Lučmanu & dičji zbor Kuge;

na klaviru: Viola Karal.