Primarne oznake

Datum:

02/02/2013 - 20:00

FILEŽ (2. februar) — Graničarski bal

otvara FA Graničari, za zabavu svira Tamburaški sastav Od srca do srca;

tombola i presenećenje na polnoć;

subota, 2. II. (u 20.00) u krčmi Divoš-Karall.