Primarne oznake

Datum:

21/10/2012 - 15:00

KLIMPUH — Generalna sjednica Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću će se održati nedilju, 21. X. (15.00) u krčmi Gregorić, Šopronska 8.

Dnevni red:

1. Pozdrav nazočnih
2. Izvješćaji predsjednika, blagajnika i kontrolorov
3. Diskusija
4. Odobrenje djelovanja i rasterećenje odbora
5. Odibiranje novoga odbora
6. Eventualnosti