Primarne oznake

Datum:

14/10/2012 - 15:00

CINDROF (14. oktobar) — Skupno jačenje hrvatskih jačak s Tamburicom Cindrof;

nedilja, 14. X. (15.00) u kulturnom centru.