Primarne oznake

Datum:

20/06/2012 - 17:00

Klub seniorov:
 
20. juni izlet i shodišće »Putujućoj Celjanskoj Mariji« u Stinjake, sveta maša (17.00)