Primarne oznake

Datum:

19/11/2011 - 18:00

UZLOP (19. novembar) — Prikazivanje filma »Selo u dolini Vulke/Ein Dorf an der Wulka«; subotu, 19. XI. (18.00) u farskom domu.
 
Film ima sljedeća poglavlja:
1. Stari vijek,
2. Uzlopski grad, 
3. Doseljenje Hrvatov,
4. Crikva, škola, eremitaža,
5. Uzlopski malini,
6. Pilji i stare slike,
7. Danas.
 
Dokumentarni film je na nimškom.