Primarne oznake

Datum:

19/11/2010 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF (19. novembar) — Hkd V. Borištof poziva na predavanje dr. Nikole Benčića „Mate Meršić Miloradić i Martin Meršić st.“ i odibiranje novoga seoskoga odbora uz „Zajačimo si“ s Harmonijom; petak, 19. XI. (19.30), krčma Derdak.