Primarne oznake

Datum:

16/06/2012 - 21:00
Kacavida

FILEŽ (16. juni) — Pop-festival;
 
nastupa Kacavida, Vanna i Baruni
 
subota 16. VI. (21.00) u dvorani za priredbe.