Primarne oznake

Datum:

16/06/2012 - 19:00

GERIŠTOF (16. juni) — Otvaranje izložbe »Skulpture i strukture« (Eva Valić, Greta Mikula i Herbert Paulič) u ateljeu Paulič;
 
otvara sveuč. lektorica dr. Zorka Kinda-Berlaković,
 
nastupaju Kuga-tamburaši Hels ejndžls;
 
subota, 16. VI. (19.00);
 
kasno po noći još Kacavida
 
Glavna cesta 22.