Primarne oznake

Datum:

12/08/2012 - 15:00

FILEŽ (12. august) — Kiritof na Lovrenču;
 
nedilja, 12. VIII. folklorno otpodne (15.00) nastupaju:
 
Folklorni ansambl Kolo-Slavuj, Veseli Gradišćanci iz Unde i Graničari, divojačka plesačka grupa veleopćine Filež (različni stili plesa (hip-hop, balet itd.) potom svira tamburaški sastav Koprive (Petrovo Selo);
 
pred fileškom crikvom (pri godini u dvorani za priredbe).