Primarne oznake

Datum:

11/11/2011 - 19:00

DUBRAVKA (11. novembar) — 5. »Hrvatski kulturni večer« u nekadašnjem hrvatskom selu u Slovačkoj Dubrava (blizu Devinskoga Novoga Sela i Lamač) nastupaju hrvatske grupe iz Devinskoga Novoga Sela, ka to organiziraju za Dubravu (ko je 1541. ljeta naseljeno s Hrvati); petak, 11. XI. (19.00) u domu kulture (blizu nove crikve).