Primarne oznake

Datum:

10/12/2011 - 16:30

UNDA (10. decembar) — Undansko Hrvatsko društvo poziva na adventski koncert, nastupaju: dičji tancoši s božićnimi čestitkami, Pjevački zbor Djurdjice iz Sambotela, tamburaško društvo Zelenjaki iz Gerištofa, tamburaški orkestar Hkd-a Veseli Gradišćanci iz Unde, klapa Staro vino skupa s ženskom vokalnom skupinom Vesele Gradišćanke iz Unde; u sklopu kulturnoga programa će biti i prezentacija Dvd-a »Undanski običaji«; subota, 10. XII. (16.30) u farskoj crikvi.