Primarne oznake

Datum:

10/07/2011 - 15:00

NOVO SELO (10. juli) — Društvo za muzej i kulturu Muk poziva na Otvaranje izložbe „Dvojezična osnovna škola Novoga Sela od 17. stoljeća do danas“; nedilja, 10. VII.; vičernja (15.00) a potom otvaranje izložbe, otvara stud. nadsavj. mr. Feliks Miletić; muzički okvir Hatsko kolo; uz pecivo i piće.