Primarne oznake

Datum:

10/07/2011 - 08:30

SRIDNJE GRADIŠĆE (10. juli) — 22. biciklanje kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća; štart od 8.30 do 12.00 (u svakom selu moguć); za prinos od 5 E se dostane lip dar.