Primarne oznake

Datum:

09/07/2011 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i ljetos opet organizira »Tamburicu uz oganj« po hrvatski seli sridnjega Gradišća od 8. julija do 1. septembra
- Petak, 8. juli (20.00) Hajdenjaki u krčmi Tobler u Frakanavi
- Subota, 9. juli (20.00) Tamburica i zbor Frakanava na rastoku Roženić u Velikom Borištofu
- Subota, 16. juli (20.00) Graničari u domu ognjogascev, Pervane
- Petak, 22. juli (20.00) Zelenjaki u krčmi Janić-Kautz u Malom Borištofu
- Subota, 23. juli (20.00) Hermonija u domu ognjogascev u Šuševu
- Petak, 29. juli (20.00) Brezovci u krčmi Deutsch u Mjenovu
- Petak, 5. august (20.00) Nostalgija na rastoku Matije Krizmanića u Dolnjoj Pulji
- Subota, 6. august (20.00) u krčmi Divos-Karall u Filežu
- Nedilja, 14. august (20.00) Hajdenjaki u parku u Gerištofu
- Četvrtak, 1. septembar Tamburaški orkestar i zbor Frakanava u Günser Stüberl (Günserstr. 45) u Gornjoj Pulji.