Primarne oznake

Datum:

08/12/2011 - 17:00

VELIKI BORIŠTOF (8. decembar) — Marijanska vešpera na svetak Prečistoga prijeća BDM s fra Ivanom Jelićem, Mišoviti crikveni zbor VB jači psalme Št. Kočiš, „Magnificat“ I. Vivarina i „Te Deum“ F. Liszta (solistica Kinga Horvat-Altorjay, na orgulja Višeslav Jaklin; dirigent mo. Vladimir Kranjčević); četvrtak, 8. XII. (17.00) u farskoj crikvi.