Primarne oznake

Datum:

06/07/2012 - 20:00
Gizela Čenar

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj će se ljetos održati u seli sridnjega Gradišća od petka, 6. VII. do nedilje, 14. VIII.
 

- Petak 6. juli (20.00) Frakanava u krčmi Tobler (Graničari);
 

- Četvrtak 12. juli (19.00) Gornja Pulja u Günser Stüberl, Günserstraße 45 (Graničari);
 

- Petak 13. juli (20.00) Veliki Borištof na rastoku Roženić (Brezovci);
 

- Subota 14. juli (20.00) Dolnja Pulja u mlikarnici (Štrabanci);
 

- Petak 27. juli (20.00) Mali Borištof u krčmi Janić-Kautz (Lole);
 

- Subotu, 28. juli (20.00) Mučindrof u ognjobranskom domu (Hajdenjaki);
 

- Petak, 3. august (20.00) Mjenovo u krčmi Deutsch (Harmonija);
 

- Subota, 4. august (20.00) Šuševo (Harmonija);
 

- Petak, 10. august (20.00) Filež u krčmi Divoš-Karall (Zelenjaki);
 

- Utorak, 14. august (20.00) Gerištof u parku (još se ne zna).