Primarne oznake

Datum:

05/12/2010 - 15:00

BIJELO SELO (5. decembar) — Prezentacija duploga CD-a »Marijanske i narodne jačke«; nedilja, 5. XII. (15.00) u crikvi.