Primarne oznake

Datum:

05/11/2011 - 19:00

PINKOVAC — Kazališna grupa Dugava Pinkovac poziva na igrokaz »Kade je Oskar?« u krčmi Kappel Waltraud.
- subota, 5. 11. 2011. (19.00)
- subota, 12. 11. 2011. (19.00)
- nedilja; 13. 11. 2011. (14.30)