Primarne oznake

Datum:

05/07/2012 - 16:00

TRAJŠTOF (5. juli) — Otvaranje izložbe »Gottfried Kumpf/ Günter Costazza« u Socijalnom centru i farskom škadnju;
 
otvara savezni predsjednik dr. Heinz Fischer,
 
moderira mr. Barbara Karlić,
 
svetačni govori dr. Milan Kornfeind i načelnik Viktor Hergović,
 
o izložbi Karolj Palković, prof. Gerhard Kisser i Zdenka Infeld;
 
muzički okvir Tamburica Trajštof;
 
četvrtak, 5. VII. (16.00-18.00) farski škadanj.