Primarne oznake

Datum:

04/12/2011 - 15:00

NOVA GORA (4. decembar) — Adventski koncert Zbora i tamburice Nova Gora  „rodilo se“; nedilja, 4. XII. (15.00) u crikvi.