Primarne oznake

Datum:

04/12/2010 - 15:00

GIJECA (4. decembar) — Tamburaški orkestar »Ivan Vuković« Pandrof poziva na božićni koncert; subota, 4. XII. (15.00) u dvorcu; naručbe tel. 02143/2227.