Primarne oznake

Datum:

03/12/2011 - 15:30

STARI GRAD (3. decembar) — Starogradska hrvatska manjinska samouprva poziva na adventski svetačni sastanak;
 
nastupaju:
 
dica čuvarnice iz Kemlje,
jačkarni zbor Mali Dunaj (Kemlja),
Bizonjski tamburaši,
Kud Konoplje (Kemlja, kako je po polnoćici na ulici),
Veseli Gradišćanci (Unda),
jačkarni zbor Djurdjice (Sambotel),
zbor Mošonski-starogradski Hrvati
subotu, 3. XII. (15.30) u zajedničkom domu Risljinu (Fehér Ló) na glavnoj cesti.