Primarne oznake

Datum:

02/09/2012 - 10:00

FRELIŠTOF (2. septembar) — Hrvatski kiritof;
 
nedilja, 2. IX.  maša (10.00),
 
kulturni program (14.00), nastupaju: Kolo-Slavuj, Hatsko kolo, Palava i Limena glazaba Pepija Egera;
 
izložba o moravski narodni nošnja u tekstu, sliki i tonu.