Prošli vikend je Hrvatski centar u Beču pozvao na Uličnu feštu. Ljetos su dica, ka u sve većem broju pohadjaju šarolike ponude Centra, stala u centru Ulične fešte.

Beč – Svako ljeto na ranu jesen kratko pred štartom u novu programsku sezonu poziva Hrvatski centar na svoju Uličnu feštu, ka se u medjuvrimenu jur proteže na dva dane vani u Schwindgasse 14. U oni dani otvara Hrvatski centar za sve, ki se zanimaju za hrvatski jezik, ki djelaju u ovom stanu i ki pohadjaju šaroliku ponudu. Kot je rekla glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabrijela Novak Karall im je važno, da pokažu, da su dio ovoga grada i da je to ča u Hrvatskom centru činu,

dio kulture grada Beča. Ljetošnji program stao je u znaku dice. „Dica u centru“ stalo je veliko na programu za ljetošnju uličnu feštu. Činjenica je, da sve već dice pohadja šaroliku ponudu u Hrvatskom centru. Po riči Novak Karall nosi dosadašnje djelovanje sada svoj sad. Jedno takovo djelovanje, svečuje ljetos jur 30. obljetnicu.

Čuvarnicu u Hrvatskom centru – dičju grupu Vivericu – su pred tridesetimi ljeti otvorili, da bi dici mogli nuditi dvojezično odrastanje s jasnim fokusom na hrvatski jezik. Ovim povodom je Ulična fešta ljetos imala osebujno čuda programa za dicu. Petak i subotu imali su predstave za dicu: Duo Kozlići povidalo je dici povidajke i to metodom Kamišibaja.

Ov japanski način povidanja ima dugu tradiciju. Pripovidači imaju malu drivenu pozornicu, kade moru minjati sliku i tako povidati različne povidajke. U subotu je bila predstava teatra Poco Loco s kusićem Ovo sam ja. Program je bio uspješan. Na ulici pred Hrvatskim centrom je nek tako vrvilo od dice svake starosti. A i sama dica su oblikovala program. U petak je koloslavujski narašćaj Piplići pokazao, ča se svaki pandiljak sa Štefanom Novakom nauču. A subotu su došla dica iz Hrvatskoga Židana, Uzlopa i Beča. Židanske zvjezdice su pokazale svoje znanje na tambura i tancale dirljive koreografije s dičjimi igrami.

Limena glazba Uzlop se more gizditi s velikim brojem, a osebujno s jako mladim narašćajem. Najmladja grupa je u Beču predstavila svoj repertoar na puhački instrumenti. Slovačka tancoška grupa Rozmarin je u medjuvrimenu jur fiksna točka u programu Ulične fešte i je jednoč na novo pokazala opširne koreografije i brze korake iz Slovačke.

Upoznati centar i njegovo djelovanje

Ulična fešta je za Hrvatski centar i mogućnost, da predstavi svoja društva i djelovanje. Ljudi su i ovo ljeto mogli pohoditi štande HAK-a, Hrvatskoga bala, Kolo-Slavuja i igrati se tombolu za Vivericu. Onde su se mogli informirati o ponudi ili na primjer veljek rezervirati harte za dojdući Hrvatski bal.

A pozvali su i druga društva, da predstavljaju svoju ponudu. Tako su Hrvatsko štamparsko društvo, Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i Hrvatska narodna visoka škola prodavali knjige, a subotu je i pčelar Filip Fellinger ponudio svoj med.

Kulturni i muzički Hrvatski centar

Da je Hrvatski centar i mjesto sastanka za mnoge muzičke sastave zrcalilo se u cijelom programu. Zbor Otvorena srca, Hakovski zbor, tamburaški sastav Gauženjaki redovito probaju u Centru, a Dubrovački kavaljeri, Bossa Noga i TS Bečki Dečki imaju dijelom dugu povijest s Hrvatskim centrom.

Večernji dio u pivnici

Prošlo ljeto su se hakovci s Danom mladine priključili Ulič- noj fešti. Iz te suradnje je ostala ideja tihoga diska. U pivnici Hrvatskoga centra je velik broj ljudi navečer primilo ponudu i sa slušalicami na glavi slušalo muziku na dvi kanali.

Završetak s mašom

Produžena Ulična fešta Hrvatskoga centra se je 2017. ljeta složila s Hrvatskim kiritofom. A ta tradicionalno završava sa svetom mašom, sada isto u Schwindgasse nedilju navečer.

Tereza Grandić

Kategorije