Dok smo u januaru i februaru samo polako počeli sijati različno povrće kot paradajz ili papriku u stanu, se u marcu konačno more sijati direktno u gredicu. Zato se moraju pred tim gredice pripravljati na novu sezonu. Timi dvimi zadaćami u vrtu se bavi ov broj „Kroz ljeto kroz vrt“.

Pripravljanje zemlje. Ako u marcu zemlja već nije smrznuta i optimalno i ne prejako mokra, onda je to dobar trenutak za pripravljanje zemlje. Kroz mraz u zimi su se velike grude raspale i sad se daju lako razdrobiti. To se more djelati običnimi grabljami, ručnom zubatkom ili malom motikom. Jednom od navedenih spravi se kultivira zemlja. Veća kamenja i haluga se more pri tom odstraniti. Ako je prik zime bila kakova zelena gnojidba posijena, je sada vrime, da se razdrobi i zadjela u tlo. Ako je potribno se zemlja sada more i drugimi stvari gnojiti. Ako se zame umjetni gnoj bi bilo preporučljivo, da se redovito načinja analizu zemlje. To more prepričiti, da imaju rasline preveć ili premalo hranjivih tvari na raspolaganje. Obadvoje se zrcali u čemernom rastu raslin. Drugačije se more na protuliće tlu dodati zreli kompost ili jako odležani gnjoj i ga zadjelati 4-5 cm u zemlju.

Sitva u gredicu. Pri prvoj sitvi u marcu je važno, da se zgleda na temperature, a ne na konkretni datum. Lani je u južnom Gradišću početkom marca bilo jur toliko toplo, dase je moglo posijati različno povrće. Ovo ljeto, osebujno u zadnji tajedni je bilo znatno hladnije s mrazi po noći. Onda se isplati još malo čekati i pratiti vrimenske prognoze.

Ako vrime odgovara se moru u gredica grabljami i uskimi motikami načiniti uske brazde. Ako je zemlja suha i se kani šparati vodu, se moru brazde prije sitve zaljivati. Onda se stoprv sije sime u odredjeni razmaki u brazdu. Razmaki su odvisni od povrća: Ako je kupljeno sime, obično stoji na pakovanju, ki razmak je optimalan. Brazde se onda pažljivo zatvaraju. Rukami ili grabljami se zemlja malo pretišće, tako da simena imaju dobar kontakt zemlje. Od onda je važno, da su gredice konstantno vlažne. Ako je premalo godine, se to mora izjednačiti redovitim

zaljivanjem. Gredice se moru i pokrivati materijalom, ki propušća svitlo, protiv mogućega mraza odnosno protiv ptic ili drugih živin, ke zoblju simena.

Ča se more sijati i saditi u gredicu. Bez problemov se u marcu moru posijati grah, špinat, mrkve, pastrnjak, rotkvice, luk, puri i rane salate. Ako ne kanite sve najednoč požeti, ima smisla, osebujno kod mrkav i salate, da sijete svaki drugi tajedan, a zato manje i da izaberete pravo sime za pravo vrime. Na ov način imate konstantno povrće u vrtu. Isto tako se u marcu moru posaditi rasline, ke ste uzgajali u stanu ili kupili: zelje, kolrabi, karfiol, salate i puri izdržu pod zaštitom i hladnije temperature. Moru se isto još saditi česan i luk. Gomolji ćedu ali nastati manji nego luk i česan, ki se je jur na jesen posadio.

Kategorije