Dan mladine, najveća priredba Hrvatskoga akademskoga kluba, će se ljetos održati u Beču, a to od 21. do 24. septembra. Dan mladine će se pri tom strefiti s Uličnom feštom Hrvatskoga centra. Skupa kanu prirediti šarolik program i privući novu i mladju publiku.

BEČ — Dugo se nije znalo, kade će se 2022. ljeta održati Dan mladine. Po prisiljenoj pauzi zbog koronapandemije su hakovci prošlo ljeto putovali od juga do sjevera i priredili po jedan dan u Stinjaki, Mjenovu i Štikapronu. Ljetos su raspisali opet naticanje za trodnevnu feštu na sjeveru Gradišća. Kako je izjavio predsjednik HAK-a, Aleksandar Vuković, je bilo teško najti partnersko selo za ljetošnji Dan mladine. Još uvijek nesigurna pandemijska situacija, puno drugih odrinutih priredab, ke se sada nadoknadu priredjuju i dogadjaju, i manja pripravnost sa strani hakovskoga partnera odnosno partnerov po seli da preuzmu velike odgovornosti, je peljalo do ove kratkoročne odluke. Aleksandar Vuković dodaje, da je Beč zapravo jur duže vrime bio na listi hakovcev. Beč da je sidišće društva, HAK-a i mjesto stanovanja mnogih članov ter gradišćanskih Hrvatov uopće. Tim već se veseli, da su sada našli ovo rješenje. Hakovci ćedu skupa s Hrvatskim centrom organizirati priredbu, ku ćedu zvati »Dan mladine x Ulična fešta«.

Aleksandru Vukoviću je važno, da se HAK isto prezentira u Beču. Na ne-autohtonom području manjine da je veći izazov biti dio manjine. Ovde bi se tribao preminiti pogled na granično ograničenje autohtonih manjin. Priredjenjem Dana mladine u Beču kanu doprinesti ovoj vidljivosti.