«Staramati KE» i nje rodbina imaju jezični problem, koga dalje davaju sljedećim generacijam: 4 od nje 6 dice i 10 od nje 24 unukov nerazumljivo mumljaju (nuscheln). Nisu u stanju naučiti se gramatiku ili strukturirati rečenice. 1998. ljeta su nimški stručnjaki Max-Planck-instituta identificirali defekt gena familije KE i pritom otkrili FoxP2-gen, ki je odgovoran za jezičnu sposobnost človika. FoxP2 je gen, komu znanstveniki pripisuju važnu ulogu pri prisvajanju jezika. U slučaju da je FoxP2 defektan, ne postoji jezična sposobnost. To bi moglo značiti, da je človiku prirodjen jezični talenat. Kot prvi je amerikanski lingvist Noam Chomsky 1959. ljeta sa svojom teorijom generativne gramatike postulirao, da človik u svoji moždjani ima biološki jezični program. On je to tvrdio zbog toga, kad su odredjene strukture svim poznatim jezikom iste. Brzina, s kom mala dica ekstrahiraju jezične regule iz dijalogov njeve okolice, se ne moru objasniti jedino s procesom učnje. «Človik se ne uči govoriti, nego govor sam od sebe nastaje», veli Chomsky. Tim je on započeo trajnu svadju med lingvisti. Protivniki Chomskoga velu, da je bitna učnja, kako dite od svojih roditeljev kopira riči i konstrukcije rečenic. Ali pokidob da jur troljetni perfektno žongliraju s dijeli gramatike, da jur formuliraju relativne rečenice i hasnuju pasivne konstrukcije, mora človiku biti prirodjen smisao za gramatiku. Dokaz za to je 1998. ljeta dala amerikanska lingvistica Susan Goldin-Meadow od sveučilišća u Chicagu. Prispodobila je geste gluhe kineske i amerikanske dice. Ona su se sporazumivala na temelju gestov tako, da su njeva struktura i red bili spodobni sprogovorenim rečenicam, iako nikada nisu bili u stanju čuti človika, kako se pomina. Ti dokazi su najednoč kulturno dobro jezik pretvorili u produkt evolucionarne selekcije. Gen, ki se je razvio samo zato, da bi človik bolje preživio tokom evolucije, je provokacija za tradicionalnu lingvistiku. Ipak je naivno misliti, da človik ima «gramatički gen». Na priliku imaju FoxP2 i miši, ki ne znaju govoriti. FoxP2 je samo prvi korak jezične sposobnosti. On dirigira orkestar mnogih genov, ki svi skupa omogućuju razvitak neuronskih mrižov, u ki počiva jezični instinkt. Jezik je kompleksna tvorevina, ka još dugo nije do kraja istražena.

Kategorije