Tri mlade umjetnice na području muzike i likovne umjetnosti su prošli petak, 19. novembra, u KUGI otvorile njevu izložbu viditi.čuti.kontrati.UMJETNOST.

VELIKI BORIŠTOF —Mira Perušić, Viktorija Ratašić i Charlotte Lasalle su na ov večer stale u centru pažnje, a snjimi i koncentrirana moć žen! Svaka umjetnica je na svoj način obogatila priredbu u KUGI i tako gostom s posebnimi vlašćimi jačkami, tradocionalnim „ženskim“ ručnim radom i s umjetnošćom na filigranom porcelanu priredila prelip čas i poseban doživljaj.

Otvaranje izložbe viditi.čuti.kontrati.UMJETNOST su moderirale Miriam Kaar i Katarina Kinda. One su u okviru moderacije predstavile mlade umjetnice publiki i nju kratko upeljale u pojedina djela, projekte i aktivite mladih umjetnic.

Mira Perušić: Prik znanosti najzad k korjenam

Mira Perušić se je ov večer skrbila za muzički dio umjetnosti. Jur u mladosti se je počela baviti muzikom; sada u nje masterskom študiju se je odlučila za predmet etnomuzikologije i se je počela intenzivnije baviti gradišćanskohrvatskimi i balkanskimi jačkami. Kot je ona rekla, je došla „prik znanosti najzad nje gradišćanskohrvatskim korjenam“.

Obično se bavi s eksperimentalnom pop-muzikom i je tako imala bezbrojne nastupe u Austriji ali i u inozemstvu. Izdala je i jur vlašći album »Getting the Moon«.

Jačanje i nastupanje s hrvatskimi i balkanskimi jačkami i teksti je za nju ali još novo, tako je uvadila publiki u KUGI da je relativno nervoznana ov večer. To ali na svaki način nebi tribala bit, jer je s nje zvanarednim glasom i prelipimi interpretacijami jačak do poslidnjega tona oduševila publiku i se na pozornici prezentirala jako simpatično i prirodno.

Predstavila je vlašće jačke kot i predjelanja i novointerpretacije jačak u okviru otvaranja u KUGInoj dvorani.

Ukupno deset jačak je Mira Perušić prezentirala publiki. Prva je pritom bila „Tereza“ od Brujev. Zvana toga je ugradila u različne pjesme i hrvatske prevode i kitice; pri sastavljanju i prevodov je njoj pomogao nje otac, Toni Perušić. Za čut je zvana toga bila i jačka „Ružica si bila“ poznate grupe Bijelo Dugme i narodna jačka iz Srbije, ku je upoznala na sveučilišću. Ovu je predstavila publiki s pomoću loop-štacije. Pojedini dijeli jačke se moru s njom snimiti i onda praktično beskrajno odigrati, u istom času se moru snimiti i dodati druge snimke ili pratiti melodiju s jačenjem uživo – ča se je publiki jako dopadalo.

Charlotte Lasalle: Tromperies

Rodjena Francuskinja Charlotte Lasalle nije samo zbog študija došla u Austriju, nego pred svim i zbog ljubavi i ovde našla novu domovinu. Pri izložbi viditi.čuti.kontrati.UMJETNOST je mlada umjetnica izlagala jedan dio nje završnoga djela „Tromperies“ na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču. Važan dio likovne umjetnosti je sloboda, je razložila pri otvaranju izložbe, i da se more jednostavno tako djelati i crtati kot se jednoj peršoni osobno dopada.

Iako je Charlotte Lassalle mnogim jur poznata po nje posudju - male šalice, zdjele i pladnje – bi se ona zapravo osobno rado kanila ali na umjetničkom području dalje razvijati. Posebno važni su joj pri tom dva materijali, naime papir i porcelan. To se upti i na trenutnoj izložbi u KUGI: Oblikovala i crtala je na nevjerojatno filigrani porcelanski ploča – ke zaistinu izgledaju kot tanak papir. Svaka pojedina je posebna i različna, a ipak se ćuti i vidi kako slišu skupa i jedna drugu nadopunuje.

Pri tom se istakne i vlašći i poseban stil Charlotte Lassalle: crta. Pri jednom umjetničkom boravku u Italiji, ki je durao jedan misec, je izvidila da ju crta fascinira i se je tako počela intenzivno baviti i koristiti crtu u nje djeli i projekti. Interpretira ga na različne načine – iako onda znamda već nije tako ravan, je publiki razložila Lassalle pri otvaranju. Bitan je za nju pred svimi proces djelanja: jedna ideja ka se razvija; iako na početku konačni rezultat još nije jasan, nego je do neke mjere i presenećenje.

Djela Charlotte Lassalle trenutno nisu samo izložne u KUGI nego zainteresirani imaju mogućnost razgledivati nje umjetnost i u galeriji Trudice Domnanović u Velikom Borištofu.

Viktorija Ratašić: Feminist Cross Stitch Club

„Feminit Cross Stitch Club“ se zove master-projekt Viktorije Ratašić, koga je pred nekoliki miseci prezentirala jur pri izložbi u Beču – sada se djela mlade Šuševke moru pogledati i u KUGI, kade je pri viditi.čuti.kontrati.UMJETNOST predstavila publiki znatno veći izbor nje umjetnosti nego još u juniju ovoga ljeta u Beču.

Jur dugo je hekljanje i našivanje velika strast Viktorije Ratašić, tako da je kanila ov hobi kako tako uplesti u nje master-projekt na Akademiji likovnih umjetnosti. Na drugu stran se zanima i za feminizam – tako da je njoj došla ideja, kako povezati ove dvi stvari: Hekljala je plakate i tablice u različni velikina, na ke je našivala feminističke visti i traženja, ka se normalno najdu u okviru demonstracijov.

Staromu i tradicionalno „ženskomu“ ručnomu radu je tako udahnula novi život a pred svim i načinjila zanimljivije za mladje generacije. „Ti si lipa!“, „Govorite!“ i „Ne znači ne“ su tako samo neki primjeri za izreke na hekljani tablica mlade umjetnice.

Viktorija Ratašić je izložbu zvana toga i interaktivno oblikovala: Pred otvaranjem je tako peljala djelaonicu, pri koj su sudioniki mogli sami našivati male vrićice, punjene s lavendulom.

Za laglje djelovanje je mlada Šuševka načinjila mustre, ke su sudioniki mogli koristiti – mogli su ali nastat i potpuno kreativni i sami oblikovati ove male vrićice. Zvana toga je pri otvaranju konfrontirala publiku s pitanjem „Ča je feminističko?“. Slike ke izlaže kažu naime nje realnost i razumivanje ove teme. Naravno to ali svaki drugačije vidi, zato je pozvala goste da na male zastave zapišu njeva mišljenja i (feministička) traženja i je – naravno anonimno – dilu s mladu umjetnicu.

Kategorije

Slike