Općina Frakanava-Doljna Pulja je obnovila zajedno s Pedagoškom akademijom četverojezični poučni lozni put s težišćem za škole i školare.

Zadnji petak su školari i dica čuvarnice kampusa Pervane imala mogućnost pohoditi novo oblikovanu Poučnu stabaljsku stazu. Oko 50 dice je bilo pri otvaranju nazoči, kade su Robert Nehfort od Centra za izobrazbu za dugotrajni razvitak i lozni pedagog Hans Peter Killingseder razložili novi koncept bivše lozne staze.

Glavno težišće ovoga projekta je pretvoriti ovo mjesto na rubu Frakanave u 1. školski razred u lozi. Tako je areal podiljen na različna područja. Jedan dio je za gibanje i plaznenje, drugi dio je tako zvana arena sidjenja, kade se sidi u krugu a treti dio je otvoreni razred. Ovde je u sredini masivni stol iz željeza, driva i kamenom pločom prik koga je postavan samo krov, ki neka čuva pred suncom i godinom.

Od turizma do škole

Poučni lozni put je bio iz početka mišljen kot turistička atrakcija, ali isto tako i za škole. Četverojezične table pred pojedinimi vrsti driva su bili već ili manje jedino sredstvo ko je služilo učiteljem pri podučavanju. Ov aspekt se je sada znatno proširio.

Velike table informiraju o različni aspekti driva i loze, jedna tabla je i posvećena projetku „razred u lozi”.

Kot dodatni pomoćnik stoji učiteljem maskot Frankie na raspolaganje. Lozni patuljak s grbom općine na prsi se najde na svi tabla i na svi opisi drivov, ki su četverojezični. Na krugli tabla ke visu prilično na dvi metri je na jednu stran napisano nimško i latinsko ime stabla, a na drugu hrvatsko i madjarsko.

Pedagoška visoko škola uključena u realizaciju

Natura kot prostor za učnju je jedinstven koncept ki ima kot cilj pokazati učiteljem ke mogućnosti nudi natura i kako se ove moru uplesti u podučavanje izvan školske zgrade. Iz toga razloga je bila i Pedagoška visoka škola Gradišće uključena u realizaciju stabaljskoga puta. Študenti su imali naprik, da u okviru svoje izobrazbe realiziraju pojedine štacije za dicu. Tako svi pohodniki moru sada na drivenom instrumentu sami pokusiti kako se razlikuje zvuk pojedinih stabalj. Ali isto tako i iskusiti kako se razlikuju u težini. Sve ove vježbe, odnosno padleti, se moru najti putem općinske webs- tranice odnosno QR-kodom ki je na tabla otiskan.

30 ljet od samoga početka

Pred oko 30-imi ljeti je općina Frakanava-Dolnja Pulja kot prvo selo u Gradišću ostvarilo četverojezični poučni lozni put. Driva su bila u glavnom novo zasadjena i cijeli prostor je bio jako otprt. Po prvi ljeti gajenja je s časom park nastao mala prašuma i na kraju je bio pogibelan za pohod, tako da je bio zatvoren.

Pred trimi ljeti se je rodila ideja opet oživiti ovo idilično mjesto i stvoriti ča posebnoga. Tako sada služu zdrava driva kot lipi primjeri jedne vrsti. Lani u jeseni su školari posadili nove vrsti ke sada imaju mjesta da rastu, jer su se brojna stara driva zrušila odnosno odstranile dolnje kite, tako da nastane vidan prostor.

Stroški, od kih će Leader+ preuzeti 80 posto, ćedu iznašati oko 70.000 eurov. Peljači projekta su imali pri tom svu slobodu, jedini preduvijet od strani načelnice je bilo, da moru prostor i Frakanavci upotribiti ali i da bude za turiste ča.

Slike