ŽELJEZNO — Hrvatsku katoličansku radio-emisiju »Misao za smisao« na Hrvatskom valu Orf-a Gradišće, pri koj se svaku subotu u 18.22 zna malo premišljavati, su za misec april opet priredili školari i školarice Theresianuma u Željeznu. Teme su bile Vazmena subota i vazmena noć, Vazam i premišljavanja za školsku nastavu na teme „Nije dost, da ja čekam! Ako si ja dočekujem, onda si i drugi od mene dočekuju“ i „Mir“. Za ta dvoja premišljavanja su školari zibrali tekste jur pokojnoga duhovnika i farnika Jive Zakalla. Sudjelovali su: Viktorija Jakšić (Željezno), Liza Lohr (Cogrštof), Lucija Palatin (Klimpuh), Ivana Pletikosić (Klimpuh), Julija Reiff (Željezno) Marco Šimanović (Vorištan) 6. Org-a, iz 8. Org-a Štefanie Jagnjić i Hana Wild iz Klimpuha i Vanessa Fröhlich iz Uzlopa, Barbara Kirschberger i Kristina Vörös iz Fileža.

Kategorije