Korona nam je do sada oduzela priliku da uživo moremo uživati u drugom nosaču zvuka (ako se nastavi u mogućoj seriji?) u novom ruhu od vrhunskih muzičarov aranžiranih i snimljenih pak od izvrsnih glasov interpretiranih tradicionalnih hrvatskih ali i madjarskih i romskih jačak »Sound of Pannonia/ZvukPanonije« na novom muzičkoj CD-jki Vol.2. Ovo je ukupno dvanaest produkcijov hrvatskih odnosno većjezičnih jačak u izdanju Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC). Predsjednik Martin Ivančić je za ov projekt ponovo mogao zadobiti Ferija Janošku kao aranžera a ujedno i muzičara u predivnom kvintetu, a Juliju Hamedinger i Tomu Jankovića kao vokaliste.

Feri Janoška (bandoneon) u kongenijalnom partnerstvu s predivnim kvartetom (Martin Spitzer, gitara; Julian Eggendorfer, gitara; Joschi Schneeberger, bas i Toni Mühlhofer, perkusija) stvaraju predivne zvučne boje, teme i muzički ambijet za Juliju Hamedinger i Tomu Jankovića. Ovi dva istaknuti solisti su jur oduševili s prvim sveskom, volumenom 1. »Sound of Pannonia« a sada i drugim volumenom, na kom moremo najti 12 poznatih, najvjerojatnije i kod svih obljubljenih jačak iz domaće riznice našega bogatoga glazbenoga vrtljaca; a to su:„Junak sam, vesel sam“, „Sve ptičice iz gore“, „Mila moja majka“, „A csitári hegyek alatt“, „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“, „Daj mi, daj“, „Curi tiha godinica“, „Marica, rožica“, „Az a szép“, „Slovenské mamičky“, „O, Marijana“ i „Jur tri noći“.

Uz ponekad plačući onda opet smijući, turobni i veseli, ukočena a onda opet raspušćeni bandoneon genijalnoga Ferija Janoške i u pratnji predivne ritmičke grupe zgora spomenutih četirih muzičarov je ov nosač zvuka divota za poslušati — a da bi bilo prilike bi se uz jednu ili drugu dalo i dobro zaplesati.

Tome Janković, ki ima tonski studio u rodnom Hrvatskom Jandrofu, je ov put odgovoran i za produkciju. Vokalni dio zadnjih trih jačak su zbog zaključanja, lockdowna u Austriji mogli hvala bogu snimiti u Hrvatskom centru u Beču.

CD-jka se more naručiti kod HKDC-a u Željeznu.