Seoske knjižnice su za stanovničtvo važno mjesto zabave ali i veliki izvor informacijov i znanja. S tim nisu samo obljubljena mjesta za susret i razgovor, nego i važne institucije sela. U sjeverogradišćanskom Vorištanu na Poljanci su prošlo ljeto preselili seosku knjižnicu i su joj u okviru toga dali i novi oblik, čim se je i povišala nje atraktivnost za male i velike čitateljice i čitatelje.

VORIŠTAN — U februaru prošloga ljeta, znači u medjuvrimenu točno pred jednim ljetom, su počeli aktivno djelati na preseljenju i obnavljanju vorištanske seoske knjižnice. Dokle je bila pred tim smješćena u „staroj školi“ — ka je bila zdavno jur premala i nije nudila odgovarajuće mjesto ni za dicu, ni za odrasle čitateljice i čitatelje — je knjižnica sada našla svoje mjesto u potkrovlju „lovačkoga doma“ (Forsthaus) u sredini sela. Knjižnica je dostala moderniji, pred svimi svitliji oblik, a zvana togu su stare i nesuvrimene knjige zaminili za nova izdanja.

U toku obnavljanja su se bavili i digitalizacijom, tako da se znaju knjige online pogledati i rezervirati za posudjenje. Prik 5000 knjig i igrov su tako momentano pristupačne za interesirane. Ali vorištanska knjižnica još nije potpuno gotova i još se dalje razvije, se stalno kupuju nove publikacije, ke čitateljicam i čitateljem stoju na raspolaganje. Vrsti knjig su pri tom jako različni: od (povijesnih) romanov i krimićev, prik povidajkov i fantastike, ča do dičjih i znanstvenih knjig je sve dostupačno. Posebno obljubljene su ali dičje knjige i krimići, veli peljačica knjižnice Elizabeta Sorger. Dostupne su ali ne samo publikacije na nimškom jeziku, nego i na engleskom i gradišćanskohrvatskom jeziku. No, na gradišćanskohrvatskom području se ali momentano moru posuditi samo dičje knjige. „Ali meni je osobno velika želja, da u budućnosti moremo staviti i širju ponudu gradišćanskohrvatke književnosti na raspolaganje“, je rekla peljačica knjižnice Elizabeta Sorger.

Rodjena Cindrofka se skupa sa svojim tīmom, ki se sastavlja od dodatnih 14 dobrovoljcev, skrbi za cijeli posao u vezi s knjižnicom i zadovoljstvom čitateljic i čitateljev. Tako su na primjer utemeljili jednu listu, na koj znaju gosti knjižnice zapisati svoje želje knjig. Tim vorištanska knjižinica onda odluči na temelju te liste i najnovijih publikacijov, ke knjige ćedu se naručiti.

Ponudu vorištanske knjižnice more koristiti svaka i svaki, i ako nije dio vorištanskoga stanovničtva. Potribna je samo besplatna registracija u knjižnici, pri koj se naime i dostane čitateljski broj, ki se triba za posudjenje knjig. Potriban je ta broj isto, ako se kani rezervirati knjige ili podužiti rok posudjenja online. Gostom je zvana toga moguće čitati i istraživati direktno u prostorija knjižnice. Za dicu imaju vlašći dičji kut za čitanje i gledanje knjig, a odrasli imaju mogućnost prebaviti čas ili u ugodni fotelji ili na posebni mjesti za istraživanje i učenje.

Od samoga početka su se nove prostorije vorištanske knjižnice ljudem jako dopadale. Veljek prvi dan, na otvaranje 10. oktobra 2020. ljeta, je došlo već od 140 gostov u ov „lovački dom“. Reakcije su bile skroz pozitivne i vidi se, da ljudi uživaju u ovoj zvanarednoj ponudi. Od otvaranja su tako mogli jur pozdraviti oko 900 gostov, a već od 190 je jur registrirano u knjižnici. Vidi se, da ljudi jako cijenu djelo peljačice Elizabete Sorger i nje tīma, jer su se do sada jur 3.563 publikacije posudile.

Nažalost je koronapandemija od otvaranja uticala na djelovanje knjižnice. Kratko po otvaranju je morala knjižnica zatvoriti opet svoja vrata, kad je u novembru i decembru vladao ponovo lockdown. Suradniki knjižnice su ali bili i u tom času marljivi i su djelali na daljnjoj digitalizaciji i katalogiziranju knjig i su sudjelivali pri različni online tečaji i obrazovanji. Od konca januara je onda bilo i knjižnicam dozvoljeno nuditi takozvani Click&Collect. U Vorištanu su mogli čitateljice i čitatelji telefonski ili prik interneta naručiti knjige i si na dva termini dojti bezkontaktno po svoj paketić. 42 osobe su ovu ponudu iskoristili, i si ukupno tako posudili 86 medijov. I ako je knjižnica od 8. februara opet normalno otvorena, i to trikrat u tajednu, se bezkontaktna Click&Collect akcija po želji i nadalje nudi.

Za čas po koronapandemiji ima vorištanska knjižnica jur čuda planov, veli peljačica Elizabeta Sorger. Jur početo s otvaranjem se nudja paket knjigaz a najmladje Vorištance i Vorištanke, a i projekti sa čuvarnicom i jaslicami teču jur duglje. Oni naime dojdu dva do trikrat u misecu kot gosti u knjižnicu i imaju onde svenek šarolik program. U planu je i slična suradnja s osnovnom školom, kad bude opet dozvoljeno. Sa čuvarnicom i s osnovnom školom je zvana toga i planiran veći projekt o pčela— fokus će ovde biti na analogni kot i digitalni medija i neka bude doživljaj za sva ćutila.

Prilikom 750. jubileja sela Vorištan i 100. obljetnice zemlje Gradišće se knjižnica kani i posebno baviti s vorištanskimi autori i autoric kot i književnosti o samom selu. Za odrasle čitateljice i čitatelje su zvana toga planirane i čitanja različnih autorov i autoric, prezentacije knjig ali i krugi čitanja i tečaji. Na angažmanu Elizabete Sorger i nje tīma se opaža ljubav prema književnosti, knjigi ali pred svim i prema instituciji knjižnice. Tu strast i veselje kanu i dalje dati na dojduće generacije, ča će se njim s pogledom na dosadašnje djelovanje ali i buduće plane sigurno i ugodati.

Vorištanska knjižnica je otvorena svaki pandiljak i svaku srijedu od 16.00 do 19.00, kot i svaku subotu od 13.00 do 16.00. Nalazi se u potkrovlju Lozarskoga stana, Rechte Hauptzeile 22, i je s liftom i bez barijerov pristupna. Informirati se svakako more i prik interneta, i to na web-stranici www.hornstein.webopac.at

Slike