Sada u oktobru, kad se redovitije pojavljuju hladne noći, pušćaju driva svoje lišće. Tako se pojavljuje novo djelo u vrtu: Grabiti lišće.

Nije čuda ljudi, ki se ne veselu jesenskim farbam lišća na stabalji, ali u drugi smir i vjerojatno nije čuda ljudi, ki se veselu posljedicam u vrtu, naime grabljenju lišća. Za stabalja je zgubitak lišća potriban. Ako su temperature pod 15°C počinju stabalja povući klorofil i druge hranjive tvari u drvo. Iscrpljeno lišće pušćaju onda i za to, da se na njevoj površini prik zime nebi moglo ispariti preveć vlage, jer ako je zemlja smrznuta bi se drivo na ov način isušilo.

Proces padanja lišća dura odvisno od temperature i vjetra koč duže koč kraće. Zbog toga se i grabljenje lišća obično ne odvija u jednom danu.

Grabiti lišće u etapa

Tako kot driva zgubljaju svaki dan lišće, bi se moglo i svaki dan grabiti. To za većinu nije realistično. Ipak nije preporučljivo čekati dok su driva – a to valja osebujno za velika driva – zgubila sve lišće. Debeli sloj lišća na travniku će ga naškoditi. Osebujnou hladno i vlažno vrime zalipljuje lišće na podu i pretišće na travu, ka se zadusi. Tako da je najbolje grabiti u etapa, a to po mogućnosti u suho vrime, kad se da najlakše pograbiti.

Kako grabiti

Grabiti grabljami je klasičan način odstranjenja lišća. Postoju grablje različne širine, različnoga materijala i različnoga grabljišća. Ako imate velik vrt s velikimi stabalji se isplati investirati u ergonomično grabljišće sa širjimi grabljami. Tako morete već najednoč pograbiti.

Postoju i takozvani usisavači ili puhači lišća. Djelo se njimi pravoda ubrza, za različne insekte i za male gmazovce, ke se rado shranjaju med lišćem su ove spravi pogibelne. Zvana toga su djelomično jako glasne.

Druga mogućnost za odstranjenje je košnja lišća pomoću kosilice. Tako se trava i lišće pomišaju i usitnjavaju. Ova mišavina je onda posebno dobra za kompost.

Kamo s lišćem

Lišće u vrtu nije svagdir nepoželjno. Nasuprot, more vam služiti kot zaštita prik zime i gnjojivo za zemlju. Grabite lišće – još bolje je, ako je malo smanjeno – u sloju do 10 cm pod drva, grmlja i na prazne cvjetne i povrtne gredice. Da lišće ne bi odletilo morete je prekriti s malo zemlje ili štalskim gnjojem, to ujedno i ubrzava proces raspadanja i poboljša tlo.

Lišće s velikim udjelom tanina, kot je to orihovo, hrastovo ili javorovo lišće – se samo polako rastavi i se rastavlja u kiseli humus, to godi samo nekim biljkam kotno hortenzijam i rododendrom. I mišavini s drugimi prirodnimi otpatki se ali i ovo lišće u mali količina more dodati kompostu.

Kategorije