Povodom otvorenoga pismana biškupa Egidija putem platforme YOUTUBE kanimo predstaviti dopušćane mogućnosti i granice pri objavljivanju u internetu.

Koliko novinarov imaju gradišćanski Hrvati: 2, 20, 200 ili 20.000? Vjerojatno još i znatno već, jer polag medijskoga zakona §1 (1) Z8 je svaki ki nešto objavljuje u internetu isto tako novinar odnosno vlasnik medija. Tim valjaju i sva prava i dužnosti kot za profesionalnoga novinara. Ali temelj svih optužbov je kazneno pravo. U slučaju predbacivanja odvisi od načina i sadržaja u ku kategoriju spadje slučaj, a polag toga se redi onda i daljnje postupanje i višina kaštige.

Potvaranje (Verleumdung)

Potvaranje je stepen s najvišom mogućom kaštigom. U ovom slučaju mora novinar predbacivati optuženomu čin ki je službeni zločin (Offizialdelikt) kot npr. kradja, ranjenje tijela ili umaranje, ada zločin kade počinje državno tužilačtvo od samoga djelati. Pri tom novinar zna, da ono ča predbaciva nije istina. Ako se ovde ispostavi da je optužba kriva i se da dokazati da je to novinar i znao, onda je kaštiga moguća do jednoga ljeta uze ili 720 dnevnih stroškov (od 2.880 do 3,6 milijuni €). U slučaju da je kaštiga za optuženi zločin viša od ljeto dana, je i kaštiga za potvaranje viša, od pol ljeta do pet ljet uze.

Ogovaranje (Üble Nachrede)

Ogovaranje postoji ako jedna osoba drugoj predbaciva odurni stav ili mišljenje, nepošteno ponašanje, ili ponašanje protiv dobre navade i čim se onda stav ugovorene osobe u javnosti ponižuje. Ogovaranje postoji samo onda, ako je to na način da to jedna treta osoba shvati kot takovo. Optužena osoba pri tom ne mora biti obavezno nazoči.

Normalna kaštiga leži u višini od do pol ljeta uze ili 360 dnevnih stroškov, u slučaju da se objavi u mediji, svejedno je li u internetu, radiju ili u tiskanom obliku se kaštiga more podupljati.

U slučaju ogovaranja more samo napadjena osoba sama načiniti prijavu. U slučaju da je ugovaranje ali protiv činovnika ili duhovnika, ko more državno tužilačtvo s dozvolom ogovorenoga i njegovim pretpostavnim peljati optužbu. U slučaju da to državno tužilačtvo ne čini, more činovnik/duhovnik kot svaki drugi sam tužiti.

Pogodjena osoba, ada ta človik ki tuži novinara, mora dokazati ta čin ogovaranja, ča je u internetu lako, jer se odmah vidi od koga je prinos. U slučaju da mu se to ne ugoda nij optužbe. Posebnost ogovaranja je ako dojde do optužbe da mora novinar dokazati da je predbacivani čin istina. U slučaju da mu se to ugoda mora tužitelj platiti stroške postupka.

Uvrijedjenje (Beleidigung)

Pod uvrijedjenje se broji ako jedna osoba javno ili pred drugimi ljudi jednu drugu osobu kara, špota ili joj se grozi. Barem tri osobe moraju biti svidoki, ča je u internetu zapravo svenek slučaj. Do kaštiganja u vezi uvrijedjenja dojde samo onda, ako nije upleten čin polag koga bi se moglo i oštrije kazniti. “Maksimalna višina kaštige leži kod uvrijedjenja kod trih misec uze ili 180 dnevnih stroškov.

Medijsko pravo

U slučaju medijskoga objavljivanja, kot na primjer YOUTUBE, FaceBook ili i tiskanice kot npr. novine, valja dodatno i medijsko pravo. Ako se ustanovi ugovaranje, špotanje ili potvaranje onda ima ta osoba pravo na nadoknadu za pršonske poteškoće.

Do kaštige ne dojde, ako je izjavljena činjenica istina, odnosno ako polag dužne žurnalističke pozornosti sve kaže da bi mogla bit istina.

Najosobniji prostor života

U posebnom je polag medijskoga zakona čuvan najosobniji prostor života. K tomu broji uz privatni život i seksualni život. I ako je i stina se smi iz ovoga prostora života samo u posebni slučaji izvještavati, na primjer ako je osoba s objavljivanjem tih informacijov sporazumna.

Konkretni primjer

Ćemo reć da teta Eva zdivlje na zidara ki kod nje ča popravlja da ništ skupa ne spravi, da još cijeli žitak ništ nije djelao, i da samo pineze krade. Sve to snimi nje sin ki to onda postavi na svoj YOUTUBE-kanal.

U ovom slučaju su obadva krivi, svaki ali s drugimi posljedicami. Zidar more tetu Evu tužiti ili zbog uvrijedjenja ili ogovaranja. Odvisno od toga se redi onda i višina kaštige ali i moguća pogibelj za tužitelja.

Tete Eve sin je u pogledu na zakon vlasnik medija tako da bi mogao dostati kaštigu u višini od do 100.000 € kot i zahtjev za publiciranje osude. Pokidob je on sigurno znao za sadržaj, jer je on publicirao video na platformu je moguća i tužba pred kaznenim sudom zbog uvrijedjenja ili ogovaranja.

Moguće su i daljnje kaštige na primjer polag gradjanskoga prava §1330. Važno je ovde za spomenuti, da valjaju ovi zakoni i onda ako se postojeći sadržaj širi na drugoj stranici, ako bi sada na primjer Evin susjed ta video postavio i na svoj YOUTUBE-kanal, bi mogao dostati istu kaštigu kot Evin sin, jer je u ovom slučaju on vlasnik medija.