Bez velikoga otvaranja ili atrakcije na polnoć je bio Hrvatski bal u Čunovu posvećen muziki. Domaći Delivery su zabavljali uz TS Šarmere iz Čučerja. Jedino tombola, ka je bila isto skraćena, je prekinula tančeni večer.

Čunovo – Zadnji hrvatski bal u Slovačkoj je bio prez većega vrhunca, ki i nije falio. Raspoloženje je bilo jako dobro, oko 170 ljudi je bilo u rasprodanom kulturnom domu.

Bal je počeo nastupom grupe Delivery, ki su kot uvod kratko igrali. Onda je pozdravio Jurica Maasz sve nazočne i istaknuo samo dva časne goste. Kratko je predao mikrofon Jivi Maaszu, predsjedniku Hrvatskoga kulturnoga društva Čunovo, ko je organizator ovoga 19. Hrvatskoga bala.

Po kratkom pozdravu i razlaganju tombole je bio bal otvoren. Prvi par je bio predsjednik čunovskoga HKD-a sa svojom ženom. Friško za tim se je napunio parket. A tako je ostao tokom cijeloga večera.

Po nastupu grupe Delivery iz Hrvatskoga Jandrofa su preuzeli tamburaši pozornicu. U prvom bloku se još nije kazao dužičak i naporan put busom iz Zagreba.

Dugoljetno prijateljstvo Čunovo – Čučerje

Veselje i kod Šarmerov i kod Čunovcev je bilo veliko, jer ova dvoja sela veže dugoljetno prijateljstvo. Tako nisu samo Šarmeri došli nego i člani HKPD- a Bosiljak iz Čučerja.

Dokle su Šarmeri igrali skoro isključivo hrvatske jačke, je Delivery predstavio jako širok repertoar početo od slovačkih, prik hrvatskih, madjarskih ča do engleskih jačak.

I u Čunovu je bila kot i u Hrvatskom Jandrofu vičera u ulaznici uključena. Jako lipo i decentno naredjeni pladnji nisu bili samo divota za oko nego i ukusan vrhunac.

Malo neobično na balu je bilo manjkanje piva, zato je svaki gost dostao – isto tako uključeno u ulaznici od 40,– eurov – jednu butelku vina.

Raspoloženje publike, ali i tamburašev je nastalo tako tokom večera sve bolje.

Tombola vrhunac na polnoć

Tombola je prekinula ov tančeni večer. Dvorana se je bijelo rasvitila, da bi svaki gost laglje prepoznao broj na srićka, kade je jedna stala dva eure.

Prvih 155 nagradov se je jur podililo po vičeri, samo poslidnjih 20 je ostalo do pukanja na polnoć.

Nagrade su bile slične s jandrofskimi. Prva nagrada je bio velik TV, koga je dobio Pjere Brosz mladji. Druga nagrada je bio bicikl, a slijedili su drugi alati za domaćinstvo.

Po tomboli su gosti dostali ponudjeno zeljovu čvrstu juhu. Oni ki nisu još jednoč vičerali su se zabavljali na tančenom parketu, ili na baru, ki je bio smješćen u dvorani. A Čunovci i prijatelji iz Čučerja su svečevali još i drugi dan.

Kristijan Karall