Igrokaz: Kašperl i korona

Kašperl i korona

 

1. čin: Babin vrt

(Zastor je na početku zaprt.)

Kašperl:      (dojde s maskom na pozornicu) Zdravo, dica!

Dica:           Hallo!

Kašperl:      Kravucikapuci, toliko dice! To me zaistinu veseli! Su sva dica ovde?

Dica:           Da!

Kašperl:      Dica, sada se dugo nismo vidili. A meni je tako dugočasno. Vam isto?

Dica:           Da / Ne

Kašperl:      Meni je strašno dugočasno. Imamo ovo lockdown. Cijeli dan sidimo samo u stanu. Samo šetati se smimo vani. Što vi djelate cijeli dan, dica?

Dica:           ...

Kašperl:      Ja idem za babu u trgovinu, kad baba je jur stara i betežljiva. Ja moram paziti, da ju ne dobavim. Zato i nosim masku. Baba mi je ušila ovu masku. Imate isto takovu lipu masku kot ja?

Dica:           ...

Kašperl:      Ovo je zaistinu smišno. Svi su maskirani, a na maskenbal ne smimo pojti. Zato ovo ljeto i nisam smio k vam dojti. Svi smo zaprti. Dica, ništ se ne giblje kod nas. Sada smo na babinom vrtu! Ovde se smimo s Seppelom strefiti. Ali Seppel još nij ovde. Ćete mi još jednoč pomoći?

Dica:           Da!

Kašperl:      Onda ćemo sad još jednoč brojiti do tri pak onda ćemo čisto glasno dozivati Seppela. Ada: jedan – dva – tri:

Dica:           Seppel!

(Seppel dojde prez maske na pozornicu.)

Seppel:        Da, da. Jur sam ovde. Što je?

Kašperl:      Dica su nam se pridružila.

Seppel:        Oh! Zdravo, dica! Ovo je veliko presenećenje! Sada dicu jur dugo već nismo vidili.

Kašperl:      Ali Seppel, kade je tvoja maska? Baba je i tebi ušila masku.

Seppel:        Vani ne tribam masku. Ovde na friškom zraku se ne morem dobaviti.

(Čarobnjak i krokodil dojdu prez maske na pozornicu. S njimi dojde mandarina.)

Kašperl:      Poglej, Seppel, gdo ide!

Seppel:        Zašto se čarobnjak i krokodil veselu?

Kašperl:      Ćemo je pitati. (čarobnjaku) Dobar dan!

Čarobnjak: Ovo je zaistinu dobar dan.

Kašperl:      Zašto ste vi tako dobre volje?

Čarobnjak: Mi smo bili na putovanju, na seminaru čaranja u Kini. Onde sam se čuda novih, hamišnih čarobnih formulov naučio.

Krokodil:     (smije se hamišno) Hamišne, hamišne.

Seppel:        Vi ste bili u Kini? Putovanja nisu dozvoljena.

Čarobnjak: Ja se ne bojim ovoga virusa. Ja morem sam sebi pomoć. Morem se svako vrime sam vračiti.

Krokodil:     (smije se hamišno) vračiti, vračiti.

Kašperl:      Ali ti bi barem mogao nositi masku, da druge ne dobaviš.

Čarobnjak: Haha! Neka se čim već ljudi dobavi, da već nigdar ne moreš dicu pohoditi, Kašperl!

Kašperl:      Ti si jako zločesti človik.

Seppel:        Krokodil bi isto morao nositi masku. (približi se krokodilu)

Kašperl:      Pazi, Seppel! Neka mu se približiti.

Krokodil:     Ha… Ha… (kihne jako Seppelu u obraz) Hači! Hači!

Seppel:        (trese se) Bah! Sad sam čisto mokar.

(Policajac dojde s maskom na pozornicu.)

Policajac:    Što ovde vidim? Prosim, držite razmak!

Kašperl:      Vidiš, Seppel! Što sam ti rekao?!

Seppel:        Da, da. Sada je prekasno.

Policajac:    Prosim na kraj! Kralj vam kani nešto reći.

(Kralj dojde s maskom na pozornicu.)

Kralj:           Dragi ljudi! Imam dobru vist za vas. Našli smo cipivo.

Kašperl:      To je super! Onda zopet moru dica na naše predstave dojti. I mi moremo zopet po seli putovati.

Policajac:    Tišina, prosim! Poslušajte kralja!

Kralj:           Na početku ćemo cipiti stare ljude: Mene, babu i višku. Ja ću sam po cipivo pojti i ga vamo donesti.

Kašperl:      Bravo! Bravo!

Čarobnjak: Si to čuo, krokodil. To je za nas ločesta vist. Ako su svi cipljeni, more Kašperl opet svagdir nastupiti i dicu razveseliti! To moramo prepričiti!

Krokodil:     Prepričiti! Prepričiti!

Čarobnjak: To se ne smi ugodati. Mi moramo što poduzeti, krokodil! Hodi! Mi imamo čuda posla. Moramo si izmisliti plan.

Krokodil:     (smije se hamišno) Plan, Plan.

(Svi projdu s pozornice.)

-zastor-

 

2. čin: Čarobnjakov dom

(Zastor se otvori. Čarobnjak, krokodil i koronavirus su na pozornici.)

Čarobnjak: Ada, krokodil. Sad si moramo izmisliti dobar plan.

Krokodil:     Čarobnjak, ja sam gladan. S praznim trbuhom ne morem misliti.

Čarobnjak: Ah, ja sam te zabio nakrmiti. Ča kaniš? Skuhanu mačku? Pečenoga kucka? Ili paniranoga miša?

Krokodil:     Danas bi rado imao kuhanu mačku. (kihne) Haču! Haču!

Čarobnjak: Si se ishladio?

Krokodil:     Ne znam.

Čarobnjak: Čekaj! Ja ću ti skuhati mačku u vrućoj vodi, onda ćeš se veljek stopliti.

Krokodil:    Ufam se.

(Čarobnjak projde s pozornice.)

Krokodil:    Brrr. Meni je jako zima. (kihne) Hači! Hači! U Kini je bilo lipo toplo. U Kini je uopće bilo jako lipo. Čarobnjak i ja smo svaki dan bili na sajmu. Onde imaju na sajmu žive živine: Šišmiše, kače, ptice. Ja sam se dobro nažerao. Jednoč me je jedan muž kanio uloviti i skuhati, ali čarobnjak me je spasio.

(Čarobnjak se vrati jilom.)

Čarobnjak: Ova juha će ti goditi. A dokle ti žereš, ću si ja jur što izmisliti.

(Krokodil počne žerat, ali ne rači mu se.)

Krokodil:     Bah! Ja se i ne ćutim dobro i ništ ne račim. Čarobnjak, morebit imam koronavirus.

Čarobnjak: To ne vjerujem. (počne jako kašljati)

Krokodil:     Vidiš, i ti jur kašlješ. (panično) Čarobnjak, ja se bojim!

Čarobnjak: Neka se bojati! (zakašlje se) Ja imam čarobnu formulu. Ako smo zaistinu betežni, ćemo veljek opet ozdraviti.

Pazi: Virusi, betegi i bakterije,

          imate sada ferije!

          Ovo tijelo sad ostavite,

          nikad već se ne vrnite!

Krokodil:     Meni je još uvijek zima. (kihne) Hači! Hači!

Čarobnjak: To ne more biti. (zakašlje se jako) Zašto čar nij pomogao?

Krokodil:     Morebit kad je ovo novi beteg. To bi bilo moguće. Brrr.

Čarobnjak: To nij dobro. Onda se moramo sami izvračiti. (zakašlje se jako) Ali jedno ti velim: Ako mi moramo ov beteg pretrpiti, onda i svi drugi. Ukrast ćemo cipivo, da moraju i svi drugi trpiti kot mi. (nasmije se nazlobno)

-zastor-

 

3. čin: Babin stan

(Zastor se otvara. Kašperl je na pozornici i se razgovara sa Seppelom putem videokonferencije.)

Kašperl:      Zdravo, Seppel! Što je s tobom? Zašto danas nisi bio u školi?

Seppel:        Kašperl, ja sam jako betežan. Ja kašljem i imam visoku temperaturu. Zato nisam bio u školi. Vračitelj veli, da imam koronu.

Kašperl:      To je strašno! Kako se je to stalo?

Seppel:        Ja ne znam. Ne znam, kade sam se dobavio.

Kašperl:      I ja nikoga ne poznam. Dica, poznate vi koga ovde, ki ima koronu?

Dica: _________________

Kašperl:      Što velite? Čarobnjak i krokodil imaju koronavirus?

Seppel:        Ako je to tako, onda znam gdo me je dobavio. To je sigurno bio krokodil. Ja sam bio čisto mokar, kad je krokodil kihnuo.

Kašperl:      Ali ako su čarobnjak i krokodil betežni, bi to morali javiti policajcu, da ne dobavu još već ljudi. Moramo im postaviti lečku!

Seppel:        Ali kako to kaniš opraviti?

Kašperl:      Ja mislim, da imam jur ideju. Ja sam čuo, da čarobnjak ne kani, da se mi moremo cipiti. Pokusit će, opljačkati kralja. A onda ga moramo uloviti.

Seppel:        To je jako dobra ideja, Kašperl! Željim ti čuda uspjeha. Ja ti nažalost ne morem pomoć, kad sam u karanteni. Ali nazovi policajca! On će ti sigurno pomoći.

Kašperl:      Hvala, Seppel, to je jako dobra ideja!

(Kašperl i Seppel završu videokonferenciju)

-zastor-

 

4. čin: Gora

(Zastor se otvori. Kašperl i policajac stoju s maskami u gori.)

Policajac:    Dobro, Kašperl. Ja mislim, da je sada sve pripravno. Ćemo još jednoč sve ponoviti.

Kašperl:      Kralj će dojti od kolodvora s cipivom ovamo kroz goru.

Policajac:    Da, a mi ćemo se ovde shraniti i čekati. A sigurno će čarobnjak ovde napasti kralja.

Kašperl:      Da, A dica, čim vidite čarobnjaka, morate glasno vikati!

Kašperl:       Da, ali mi mu se ne smimo približiti, kad je betežan.

Policajac:    Da, zato imamo dobre maske vrženo i mi ćemo ga s mrižom uloviti.

Kašperl:      Dobro. Ali sada se moramo shraniti.

Policajac:    Da, najbolje je, ako se shranimo za tim drivom.

Kašperl:      Da, to je dobro.

(Kašperl i policajac se shranu za drivom.Kralj dojde na pozornicu.)

Kralj:           Ah, ov kofer je jako težak. Ja moram kratko počinuti.

(Čarobnjak i krokodil stupu na pozornicu i se tiho približuju kralju.)

Čarobnjak: (tiho) Sad ćemo mu kofer ukrasti!

Dica:           (viču glasno)

(Iz odzgor upade mriža na čarobnjaka i krokodil i je ulovi. Kašperl i policajac se pojavu.)

Kašperl:       Sad te imamo, ti ništvridni čarobnjak. A i tebe imamo, ti zločesti krokodil.

Čarobnjak: Ne, pustite nas! Pustite nas!

Policajac:    Ne, ne. Vi ćete sad s manom dojti. U uzu s vami.

Kralj:           Lipa hvala, policajac, da si kofer s cipilom spasio.

Policajac:    Morate se zahvaliti Kašperlu. Prez njega ne bi bio doznao, što čarobnjak ima predvidjeno.

Kralj:           Lipa hvala, Kašperl!

Policajac:     Ali vi se morate i dici zahvaliti. Ona su nam isto pomogla.

Kralj:           Ako je to tako, onda hvalim i vam, draga dica! Ufam se, da će vrijeda biti sve kot je bilo prije.

Policajac:    A dokle bude tako daleko, moramo jedni na druge gledati.

Kašperl:       Točno. Draga dica, ova povidajka je na kraju. Ufam se, da ćemo drugo ljeto zopet skupa moći svečevati fašinjak. Do drugoga puta. Pazite na sebe i druge! Zbogom!

(Svi mašu.)