Petak, 22. januara o. lj. potpisali su Zemlja Gradišće, Grad Borta i zastupniki manjinskih organizacijov „letter of intent“ (pismo namjere) — da ćedu izgraditi Dom narodnih grup u južnogradišćanskoj Borti. Sa strane manjinskih organizacijov su uključeni u ov projekt: Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću, Hrvatski kulturni i dokumentarni centar, Gradišćanskomadjarsko kulturno društvo, Roma Service, Madjarska narodna visoka škola i Romska narodna visoka škola. U sljedećem izjava Jožija Buranića (HKD).

BORTA — Hrvatsko kulturno društvo se veseli da su se mogli dogovoriti sa Zemljom Gradišće i s Gradom Borta na temeljne skupne cilje i plane projekta povodom završetka svečevanja 100 ljet Gradišće. Ukupna investicija sa strane zemlje će iznašati oko 17 milijuni eurov, a 5 milijuni eurov je naminjeni dio za dom. U simbiozi će GÄSTEHÄUSER BURGENLAND nuditi sobe za internat i stane za mlade obitelji. Zemlja Gradišće će dati 2 milijuni eurov za izgradnju doma iz saveznoga lonca za 100 ljet Gradišće. Nadalje ćedu podupirati administraciju, organizaciju i stroške stanarine.

Mjesto kade će stati Dom narodnih grup je sadašnje mjesto Gradskoga internata Borta. Ova lokacija je dobro za dostignuti i je u blizini različnih institucijov kako su to Dvojezična gimnazija, BAFEP, bolnica, i dr. Skupna dvorana od kih 450 m2 će omogućiti veće priredbe narodnih grup kako su to bali, kazališne predstave, predavanja i seminari. Svaka narodna grupa će imati svoj „Košić“ kade moru imati stalne izložbe i manje priredbe.

Glavni stanari doma bit ćedu temeljna manjinska društva, naime Hrvatsko kulturno društvo, Ugarsko kulturno društvo i Roma Service ka su se isto zadužila da ćedu imati priredbe i napuniti dom dugoročno sa žitkom, ča leži posebno na srcu zemaljskomu poglavaru Doskozilu i načelniku Borte Rosneru.

Hrvatsko kulturno društvo ko jur isto postoji već od 90 ljet se vidi kao garant i čvrsti partner za ov projekt — potpisivanju pisma namjere je izjavio potpredsjednik HKDa mag. Joži Buranić.

Martin Ivančić od Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra vidi projekt kao jedinstven u Austriji i da istica ulogu identiteta gradišćanskih grup i isto vrimeno nudi prednost i za djelovanje narodnih grup u Gradišću.

Hrvatsko kulturno društvo gleda pozitivno u budućnost jer Dom narodnih grup će omogućiti bolju suradnju med narodnimi grupami i će intenzivirati izmjene sa svimi Gradišćanci. Nadalje će jezična i kulturna šarolikost Gradišća biti vidljivija. Novi dom biti će mjesto susreta i kulture, i će tako pozitivno uticati na mirni suživot u Gradišću, u Austrijii u Europi. Projekt nudi istovrimeno šansu da se intenzivira suradnja narodnih grup s javnimi mjesti Zemlje Gradišća i Grada Borte. S poboljšanjem infrastrukture se očekuju novi impulsi za djelovanje Hrvatskoga kulturnoga društva za južno Gradišće i s tim za dobrobit ukupne gradišćanskohrvatske narodne zajednice — piše u izjavi Jožija Buranića.