Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u četvrtak, 17. sep­tembra se je u Beču, po su­djelovanji na Austrian World Summitu i bilateralnih susr­e­tov sa slovačkom predsjedni­com Zuzanom Čaputovom i austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom, sastao s predstavniki Udruge hrvatskih poduzetni­kov iz Beča ke pelja predsje­d­nik Niko Ilić i potpredsjednik Milan Lulić.

BEČ — „Drago mi je da sam navratio da vas upoznam, da čujem čim se bavite i da vam izrazim podršku. Austrija nam je jako bliska po nizu stvari, ja­ko je uspješna država i ubraja se med najuredjenije države u Europskoj uniji, kao i u svitu“, rekao je Milanović tijekom su­sreta s Udrugom hrvatskih pod­uzetnika iz Beča, priopćeno je iz Ureda Predsjednika.

„Ovi hrvatski poduzetniki u Austriji očito imaju neke spo­znaje kako dobro urediti drža­vu, društvo i ekonomiju“, re­kao je o Austriji i nastavio „… napredni su po pitanji ekologi­je i tranzicije u nove oblike ener­gije, ča je stvar ka nas čeka“, za­ključio je Milanović tijekom susreta s tom udrugom ka djeluje od 2011. ljeta i broji već od 150 članov.

Susret sa slovačkom predsjednicom Zuzanom Čaputovom

Hrvatski predsjednik se je u četvrtak, 17. septembra tijekom dana bilateralno susreo sa slovačkom predsjednicom Zu­zanom Čaputovom i s austrij­skim predsjed­nikom Alexa­n­d­e­rom Van der Bellenom, a svi tri su uz austrijskoga premijera Sebastiana Kur­za i španjol­­sk­o­ga premije­ra Pedra San­che­za u četvrtak sudjelovali na četvrtom izdanju Austrian World Summita na temu klimatskih promjenov.

„Čist okoliš i ravnoteža u pr­irodi su vrlo važni za Hrvat­sku“, rekao je Milanović na panelu u sklopu konferencije, istaknuvši da Hrvatska živi od turizma ki je izravno povezan sa zaštitom okoliša.

„U Hrvatskoj na površini sve izgleda dobro, čisto je i atraktivno, Hrvatska je po korišće­nju obnovljivih izvorov energi­je mnogo iznad europskoga pr­o­sjeka no to je samo mali djelić cijele slike“, rekao je Milanović. Upozorio je i na pogibelj znan­stveno dokazanih klimat­skih promjenov, pak dodao da će­du one u velikoj mjeri „utica­ti na n­aše živote i gospodar­st­va ako se ne pomaknemo s mjesta“.

„Optimističan sam. Europa je ponovno najbolje mjesto i r­egija na svitu za život, za odgajanje dice i za razmišljanje o budućnosti tr djelo na osobnom, obiteljskom i društvenom napretku. Ovo je najbolje mje­s­to,“ zaključio je predsjednik Milanović na okruglom stolu.

Austrian World Summit odr­žava se na inicijativu austrijsko-američkoga glumca Arnolda Schwarzeneggera, bivšega guvernera Kalifornije, a na pa­nel-raspravi na koj su sudjelovali hrvatski i austrijski tr slovačka predsjednica a videovezom se je uz glumca javio i izvršni pot­predsjednik Europske komisije Frans Timmermans, a obratio se je i glavni tajnik Ujedinjenih narodov Antonio Guterres.

(Snježana Herek/uredn.)

Kategorije