Demokratski savez Hrvatov u Vojvodini (Dshv) imao je i još uvijek ima peljajuću ulo­gu u poboljšanju položaja hrvatske manjine u Srbiji, njevu veću vidljivost, uspo­s­tavu partnerskih odnosev s državnimi tijeli Hrvatske i Srbije, no nije ostvario klju­čan cilj — pravo na zajamčene mandate u zastupnički tijeli domicilne države, rečeno je 15. julija u Subotici na proslavi 29. obljetnice djelovanja Dshv-a.

SUBOTICA — „Kada je rič o naši stalni zahtjevi za poziti­vnimi priznanji, za presta­nak politike isključivanja, za otklon od prešućivanja i ignoriranja, da ne trpimo djela diskrimina­cije (…) hrabro i odlučno nastavljamo borbu da budemo jednako tretirani kao i svi gra­djani Srbije. To je temeljni preduvjet za političku slobodu Hrvatov u Vojvodini“, poručio je med ostalim predsjednik stranke Tomislav Žigmanov.

Istaknuo je da su za poslidnjih ljeto dan kandidati Dshv-a premoćno pobijedili na izbo­ri za Hrvatsko nacionalno vije­će (Hnv), da je stranka pota­k­nula veću izlaznost na europ­ske izbore podržavajući hrvat­ske predstavnike, izborila status druge po snagi stranke u Subotici, uspostavila izravne kontakte s hrvatskim premije­rom i ministri, tr srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

„Iskustvo i rezultati ke smo imali u rješavanju jednoga dijela otvorenih pitanj i izazova Hrvata u Srbiji s Vučićem mo­re biti primjer i drugim. Rič je o realizaciji projektov i inicija­tivov ki su njim izravno do­g­o­voreni“, naveo je čelnik Dsvh-a.

Zahvalio je najvišim predstavnikom Hrvatske „na potpo­ri i djelatnom zauzimanju za rje­šavanje otvorenih pitanja hr­vatske manjine“, a posebno se obratio osječko-baranjskom županu Ivanu Anušiću ki je za posjeta Subotici dogovorio no­vu financijsku potporu Hnv-u i udrugama.

„To je u stvari naša obveza. To je obveza Hrvatske, vaše m­atične domovine. Moramo priznati da do prije desetak ili pet ljeta nismo prepoznavali ove potrebe naših sunarodnja­kov u Srbiji“, rekao je Anušić, ki je prije dolaska na svečano­st bio gost Hnv-a.

Okupljenim članom i prista­ša­m stranke veleposlanik RH u Srbiji Gordan Bakota je rekao da je „uloga Dshv-a bila ključna i nezaobilazna“.

„Dshv je sve ovo ljeto bio i ostao jamac i glavni čimbenik opstanka i stabilnosti, razvoja i budućnosti Hrvata u Srbiji“, istaknuo je on. Dodao je kako će kada Hrvatska preuzme pre­d­sjedanje EU-om imati po­se­ban pristup susjedni zemlja.

„U tom pogledu želim ista­knuti da ćemo u svim bilateral­nim kontakti uvijek na najvi­šu razinu, kao najveći prioritet sta­viti upravo hrvatsku zajednicu. Tu tribamo postići nove iskorake pa i po pitanju zajamčenih mandata, očuvanja identiteta, kulture i obrazovanja“, rekao je veleposlanik.

Dshv je jedina parlamentar­na stranka hrvatske manjine u Srbiji. Ima po jednoga zastup­nika u Skupštini Srbije i Voj­vodine, i nekoliko vijećnikov u mjesni parlamenti Subotice, Sombora i Srijemske Mitrovice.

DSHV ima prik 20 podružnic u svi veći mjestima Bačke i Srijema, a najveća je suboti­čka podružnica.

(Fenix)

Kategorije