Uz tradicionalni sajam su i brojni proizvodači iz regije predstavili svoje produkte zadnju subotu u Filežu. A knjižnica je isto tako pozvala na buhov sajam.

Hrvatska gospodarstvena agencija i Okoliš Filež su zadnju subotu, 18. junija, pozvali na sajam u Filež. Na ov dan je bio i normalni sajam, ki je četire krat u ljetu.

Ovom akcijom su kanili organizatori oživiti sajam i tako pridonest na jednu stran obdržanju ove kulture, ali na drugu stran nuditi lokalnim poduzećem odnosno proizvodjačem dodatnu mogućnost za prodavanje.

Od knjige, prik prateži do kozinjega sira i vina

Sajam na Filežu nije bio skupni, nego podiljen na troja mjesta. Klasični sajam je bio pred Senecurom i općinom, novi sajam HGA-a i Okoliša Filež je bio med crikvom i starom osnovnom školom, a treto mjesto je bila općinska knjižnica kade je Monika Palatin priredila buhov sajam knjig kot i glazbeni program za dicu, sve to uz pecivo i kavu.

Na tradicionalnom sajmu je bilo šoljinov, prateži kot i slatkarije za kupiti. Na novom sajmu je bila ponuda znatno veća. Već od 20 štandov je bilo. Uz regionalnu hranu su to bili i različni umjetniki ki su svoje kipe, torbe, nakite ili drvoreze prodavali. Poseban štand je imala i Verena Varga, ka je nje ReVenin ormar preselila pred staru školu. Ali i hrvatska društva su bila zastupana. Tako su HKD, Hrvatski centar, HAK, Kolo Slavuj, MiM, HGA i Okoliš Filež imali svoje štande.

U glavnom su bili sajmari iz hrvatskih sel sridnjega Gradišća, tako da je ov sajam bio i velik sastanak Hrvatov.

Graničari, joga i tarot

Ova neobična kombinacija je bila isto dio prvoga sajma koga su Okoliš Filež i HGA organizirali. Graničari su prilično jednu uru dugo igrali uz crikvu. Tamara Ribarić je u vrtu farskoga doma pozvala na joga. A jedan štand je nudio pogled u budućnost putem tarot kartov.

Pred općinskim stanom je i Gradišće Energija predstavila mogućnosti za fotovoltaiku.

Od SPÖ-kobasice do ÖVP-gulaša ili obrnuto

Odvisno od ke strani se je došlo na sajam je bila prva štacija na svaki način politička. Dokle je pred općinskim stanom isto kot jur desetljeća dugo SPÖ nudio jilo i pilo za dobrovoljne dare, je u farskom domu ÖVP prodavao po prvi put divlji gulaš uz hladno pilo.

Ov gulaš je bio friško prodan, slično kot i gulaš u krčmi Divos-Karall. Dodatnom ponudom je bilo znatno već ljudi na sajmu. A prik toga su se veselili i tradicionalni sajmari ki su svaki treti misec u Filežu, tako opet 17. septembra.