U Željeznu se je konstituirao novi Savjet za hrvatsku narodnu grupu. Predsjednik je ddr. Stanko Horvat, a potpredsjednik Martin Ivančić. Odibiralo se je prez nazočnosti novoga predsjednika i s protivkandidatom.

U Željeznu četvrtak, 18. augusta, otpodne se je konstituirao novi Savjet za hrvatsku narodnu grupu. Za predsjednika su po jur duga ljeta uhodanom internom poslovnom redu odibrali ddr. Stanka Horvata, predsjednika Hrvatskoga kulturnoga društva (HKD) a za potpredsjednika Martina Ivan- čića, predsjednika Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC). Za funkciju potpredsjednice je bila predložena i Gabriela Novak Karall, glavna tajnica Hrvatskoga centra u Beču, ali se je probio Martin Ivančić sa 14:9 glasov savjetnikov, od kih je 20 (od 24) bilo nazoči. Tri odsutni su delegirali glase.

Ljetos je nominacija Savjeta za hrvatsku narodnu grupu duglje durala. Otkad su političke stranke i društva u februaru predložili kandidatice i kandidate i HAK prigovarao prvomu prijedlogu Saveznoga kancelarstva, zanimila je diskusija. Sada u ljetni miseci je Savezno kancelarstvo ipak došlo do odluke i pozvalo 18. augusta na konstituirajuću sjednicu Savjeta u Željezno, ki će u ovom sastavu djelati do 2025. ljeta.

U nenazočnosti za predsjednika

Kako se je u ovom Savjetu prošlih ljet čuda ča uhodalo, tako je to i princip predsjedničtva. Otkad se je Leo Radaković 2019. ljeta povukao iz ove uloge, si prošlih ljet dilu predsjedničtva samo već dvoja društva odnosno njevi predsjedniki Stanko Horvat od HKD-a i Martin Ivančić od HKDC-a. Po rotacijskom sistemu su u Savjetu za ljetošnju periodu nominirali samo jednu osobu za predsjednika, naime Stanku Horvata, ki sam nije bio nazočan na sjednici.

Po prvi put dva kandidati

Drugačija je bila situacija okolo izbora zastupničtva predsjednika. Onde su predložili po prvi put i drugu osobu. Gabriela Novak-Karall, glavna tajnica Hrvatskoga centra u Beču, se je naticala protiv Martina Ivančića i izgubila s 14 prema 9 glasov. Gdo je bio za koga, se more samo pretpostaviti, ar se je tajno glasovalo. Zastupniki HKD-a i zastupnica HAK-a su se na svaki način izjasnili za Novak-Karall. U intervjuu za ORF naglasila je Novak-Karall, da nije razočarana nego da je kanila pokazati pripravnost na sadržajno djelo. Po nje mišljenju bi se tribale uhodane strukture otvoriti i da triba malo ženskoga pogleda i pogleda Beča na ovu situaciju.

Ivančić ostaje u Savjetu

Premda je Martin Ivančić jur od 2020. ljeta, med ostalim i jako opširno u intervjuu s Hrvatskimi novinami, nazvistio, da već neće još jednu periodu u Savjet, se je opet dao nominirati za potpredsjednika ljetošnje periode. Od 1993. ljeta, upeljanja Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu, je Ivančić član ovoga savjetodavajućega gremija Saveznoga kancelarstva, i je i od samoga početka predsjedao njemu po rotacijskom principu. Kot je rekao prema ORF- u, su ga prosili ljudi, da ostane, a to ne samo unutar hrvatskoga Savjeta nego i sa strani drugih Savjetov za narodne grupe. S njimi da ima čuda skupnih projektov, ke su počeli.

HAK nadalje prigovara

U medjuvrimenu je predsjednik HAK-a Aleks Vuković bio gost u emisiji „Dobar dan Hrvati“. Vuković, ki je bio predložen, koga ali nisu nominirali za Savjet, rekao je onde, da je razočaran zbog rezultata prigovora. HAK pritom kritizira ravnotežu spolov, starosti i stranačkih društav u Savjetu. Nadalje je Vuković izjasnio nerazumivanje za način, kako se predlažu savjetnice i savjetniki. Neke osobe da su nominirane samo od jednoga društva, druga društva da se dogovaraju i išću široko odobrenje. Vuković je koristio i priliku i nazvistio, da će HAK poslati još jednu žalbu, ne na zadnje zbog toga, da se vidi, da je Savjet i važna tema za mladinu i da postoji i onde zanimanje suoblikovati društvo.

Podiljenje ostalih 100.000

Prva sjednica Savjeta nije dugo durala. Točka dana je bilo podiljenje ostalih 100.000 €, ki Savjet lani nije podilio društvam. Do 16. augusta su se mogla društva javiti, čiji projekti su se na primjer zbog inflacije podražali. Do sada su to bili HKD i Hrvatski centar. U oktobru će Savjet po riči potpredsjednika Martina Ivančića onda podiliti ostale pineze.

Novela o Školskom zakonu i o narodni grupa

19. februara je istekao mandat Savjeta. Odonda da se nije djelalo. Po riči potpredsjednika Martina Ivančića je to čemerno, ar da su se u medjuvrimenu donesle važne odluke. Med ostalim i novela Školskoga zakona, ki predvidja samo engleski kot tudji primarni jezik. Ovde je polag Ivančića važno, da nastupaju narodne grupe zajedno. Kot potpredsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu natuknuo je u intervjuu s ORF-om i djelovanje u budućoj periodi. Po njegovi riči bi se morao novelirati Zakon o narodni grupa. Pitanje je, kakovu ulogu će u ovi rasprava imati novo društvo Stalna konferencija narodnosnih savjetov u Saveznom kancelarstvu, ka je lani osnovala i čiji predsjednik je trenutno Martin Ivančić. Cilj ovoga društva je naime uskladjeno nastupanje svih narodnosnih Savjetov. HKD je osnovanje ove Konferencije oštro odbio i Stanko Horvat nije ušao u nju, pokidob moru člani biti samo savjetnice i savjetniki narodnosnih Savjetov. A ta da nije demokratski odabran nego nominiran od Saveznoga kancelarstva.

Kategorije