Tamburica Trajštof je na Duhovski vikend svečevala svoju 65. obljetnicu postojanja. Vrhunac dvodnevnoga svečevanja je bio nastup poznate grupe Gazde u seoskom farskom škadnju.

Trajštof – Dva dane dugo je Tamburica Trajštof prošli vikend svečevala svoju 65. obljetnicu postojanja. Za ov poseban jubilej su trajštofske tamburašice i tamburaši organizirali zabavni program s različnimi muzičkimi vrhunci. Nije ada bilo čudo, da su bezbrojni tovaruši tamburaške muzike došli na ovu veselu priredbu, da bi skupa s Tamburicom Trajštof proslavili ov poseban jubilej.

Vesela tamburaška zabava

Početak jubilarnoga vikenda je bila sv. maša u trajštofskoj crikvi, ku je skupa sa tamburašicami i tamburaši kot i vjerniki svečevao seoski farnik Željko Odobašić. Pri oblikovanju su Tamburicu Trajštof podupirali i člani grupe Gazde, ča je za sve bio zvanaredan muzički doživljaj.

Zatim se je nastavilo svečevanje u susjedskom farskom škadnju. Onde je Tamburica Trajštof organizirala veselu tančenu zabav. Najprije je grupa Orpheus zagrijala pohodnicam i pohodnikom i je je tako priredila na Gazde, ke je publika ov večer jur teško čekala. Dokle je ova muzička grupa bila prije redoviti gost u Trajštofu, sada jur nekoliko ljet dugo nije nastupala na Poljanci. Pohodnice

i pohodniki večera su ada jako uživali u poznati hiti Gazdov i od prve sekunde nastupa osvojili tančeni parket. S jačkami kot Ispod tvojih obloka, Milijun poljubaca, Ja pijem da zaboravim, Vazda Gazda ili Nek’ pjesma ostane su oni razveselili publiku.

Nedilja u znaku folklora

Nediljni program se je počeo s pomašnicom s objedom, pri koj je zabavljala grupa d’Orig. Sa- utanzmusi. Zatim je onda stala opet tamburaška muzika u fokusu: Folklorno otpodne je otvorio narašćaj Tamburice Trajštof, ki je sa svojim muzičkim znanjem oduševio nazočne. Zatim su nastupale tamburaške grupe iz okolice, i to iz Cogrštofa, Cindrofa, Štikaprona, Uzlopa kot i Klimpuha. Zaglušale su različne gradišćanske narodne jačke ali i neki hrvatski šlageri a i jedan tanac je bio za viditi. Publika je jasno uživala u šarolikom programu, koga su nudila tamburaška društva i tako priredila jubilarnomu vikendu zaslužni završetak. A i po oficijelnom programu veselomu muziciranju i jačenju još nije dugo bilo kraja nego se je 65. jubilej Tamburice Trajštof još dostojno dalje svečevao!

DJ