U nimškoj saveznoj zemlji Saska (Sachsen), u koj živi sorpska manjina (Łužički Sorbi), se od početka februara vozu zemaljski autobusi i vlaki sa sorpskimi motivi. Osebujno dizajnirana vozila su dio kampanje »Sorpski? No pravoda.«, ku je pokrenulo sasko Ministarstvo za znanost, kulturu i turizam.

BUDYŠIN — Cilj je ove kampanje, da privuču pažnju na sorpski jezik tr da širu znanje o jeziku i povišu akceptanciju i poštivanje jezika. Manjinski jezik neka bude po sebi razumljivo dio svakidanje komunikacije u obitelji, crikvi, školi ali i u poduzeći i u javnom prostoru, je izjavila odgovorna ministrica Barbara Klepsch (CDU). Motivi kampanje su u slavenski farba — črljeno, bijelo i plavo — i kažu svakidanje motive, fraze i ljude. Svisno su izostavili folklorističke motive. Ciljna grupa su osebujno mladi ljudi od 14 do 40 ljet, ki ne govoru sorpski.

Kampanju u dojdući miseci kanu još proširiti. Uz dvojezičnost u javnom prostoru su sastavili i posebnu internet stranicu. Po brendirani linijski autobusi, na ki se vidi dvojezičnost Łužice (Lausitz), pravoda brendirani vlak je do sada vrhunac toga. Preoblikovani motorni vagon regionalnoga vlaka TRILEX na svojoj vožnji u istočnoj Saskoj neka stavi signal za sorpski jezik, ki je jednostavno dio svakodnevnice u Lužici.

Ču da ljudi uz nimški govori i sorpski kao svoj materinski jezik ili se uči drugi domovinski jezik u školi. Ov vlak se vozi med gradi Budyšin (Bautzen), Görlitz (Zhorjel) ili Zittau (Svitavy) ča do Dresdena (Drježdźany). Na motornom vagonu su naslikane različite scene, ke su praćene nimškim i sorpskim jezikom.

Najvažnje je inicijatorom da promatračice i promatrači dostanu ćut za jezik i zato da u Łužici dva jeziki medjusobno interagiraju i da obadva jeziki imaju mjesta u javnosti. Uz svako dnevne motive i kulturna blaga imaju mjesta na vlaku. Tako na primjer tradicionalno vazmeno jahanje, ča jur stoljeća dugo oduševljuje ne samo sorpsko stanovničtvo. Izražajno jaki motiv vazmenoga jahanja na predivni konji popraćen je tekstovnim parom „Wir lieben die Lausitz…“ — „…a naše naložki“ (naše pravice, običaje).

Ali tema „digitalnost“ i etabliranje, smješćanje sorpskoga jezika na socijalni mediji igra ulogu na brendiranom motornom vagonu. Tako kaže motiv influencera, ki na jednoj sliki gleda svoj smartphone i se veseli uspiloj snimki: „Krasna wokolia…“ (lipa okolica). Uz spomenute i druge motive na okna vlaka se moru viditi daljnji dijalogni pari, dakle na nimškom i sorspkom jeziku. Cilj je da bi vožnja ovim vlakom bio i mali jezični tečaj, a na kraju vožnje bi putnik vladao nekoliko sorpskih riči.

Kategorije

Slike