Citrone, limete, orandže, koč i kumkvat – sve već i već se ove mediteranske biljke pojavljuju pred stani i po dvoru, na balkoni i terasi. Kad se na jesen snižu temperature, postavlja se pitanje, kako prezimiti mediteranske biljke. Ove mediteranske biljke tribaju čuda svitla i visoke temperature, da se dobro razviju. Pred prvim mrazom moraju se citrone preseliti u zimski kvartir. Citrone i njegovi rodjaki se moru na dva načini prezimiti: Hladno i škuro ili toplo i svitlo.

Hladno prezimiti

Ako kanite prezimiti citrone je hladno, škuro mjesto dobar izbor. Takovo mjesto neka ne bude čisto škuro, nego po mogućnosti mjesto sa smanjenom svitlinom i prez direktnoga upadanja sunca.Temperature za takov hladni zimski kvartir se neka kreću med 3 i 13° C. Toplije nekane nastane, i ako sunce ugrije prostor.

Ovi uvjeti se moru najbolje dostignuti u zaškurenom stakleniku ili jednostavnije u garažis obloki. Nadalje citronam ne godu nestabilne temperature, a osebujno razlike u temperaturi med korunom i žilami. Ako se črip citrone meće na stiropor ili drivenu ploču, se temperature moru malo izjednačiti.

Zač zgublja lišće

Stavili ste citronu u garažu i po par tajedan u zimskom kvartiru zgublja lišće? To je rijetko folišno njegovanje, nego obično je ovde krivac nestabilna temperatura. Ako čripna primjer stoji na hladnom tlu, su žile jako ohladjene i se nahadjaju u stanju mirovanja. Ako sunce sada jako sviti na gornje lišće, ugrije se gornji dio biljke i se probudi iz zimskoga sna. Lišće počinje s fotosintezom, ali hladne žile nemoru transportirati za fotosintezu potribnu vodu u lišće. Tako se isuši drivo, iako ga zaljivate. Ako se onda još već zalije, počinju žile samo gnjiti, a drivo se već ne more spasiti. Rješenje toga problema je konzekvencija: Ako stoji drivce hladno, mora prostorbiti bar u poluškurini. Ako stoji na toplom, triba čuda svitla.

Toplo prezimiti

Alternativa hladnomu prezimljavanju je zimski kvartir na toplom mjestu. Toplo znači u ovom slučaju bar 20°C. To se obično dostigne u stanu ili u toplom stakleniku. Citrone u ovoj varijanti tribaju posebno čuda svitla. Najbolje se stavljaju na veliki oblok ili u zimski vrt. Lišće se more pošpricati vodom prez vapna, ako je vlažnost preniska. Nadalje se more na toplije dane dobro prozračiti.

Problem otpadanja lišća ima i u topli prostorija obično isti uzrok – naime različne temperature med žilami i lišćem, samo da žile u ovoj varijanti neka po mogućnosti imaju uvijek barem 18°C. U svitlini se citrona mora kroz ljeto zaljivati i malo gnojiti. Zvana toga se mora redovito provjeriti, je li su se vuši na citroni ukotile. Ovim škodljivcem godu uvjeti u nutrašnji prostorija.

Kada opet van

U aprilu, kad se već ne pojavljuju mrazi, moru citrone opet van. Razlike temperature med zimskim i ljetnim kvartirom neka iznašaju manje nego 10°C i citrone se neka par dan aklimatiziraju, znači ne postavljaju se na direktno svitlo.

Kategorije