Prošli vikend je bila u Cindrofu „doba za svečevati”: Seoske tamburašice i tamburaši su pozvali na šarolik vikend prilikom 60. obljetnice postojanja društva.

Kako se dostojno svečuje 60. obljetnica postojanja, je Tamburica Cindrof u domaćem selu u sjevernom Gradišću prošli vikend, od petka 15. septembra do nedilje, 17. septembra, pokazala u dvorani za jahanje u sredini sela.

Započeli su ovo posebno svečevanje sa svetačnim koncertom petak navečer. Jur daleko pred početkom u sedmi navečer su bila sva mjesta zauzeta. Ne samo Cindrofke i Cindrofci su kanili skupa sa „svojimi” tamburašicami i tamburaši svečevati, nego i brojni gosti iz susjedskih sel, prijateljskih društav kot i politike.

Po pozdravni riči predsjednice Tamburice Cindrof, Judith Jaidl, kot i seoske načelnice Rite Stenger i zastupnice zemaljskoga poglavara Astride Eisenkopf je onda stala muzika u centru pažnje. Muzički peljač Tamburice Cindrof, Roland Petschenig, je zato sa svojimi muzičarkami i muzičari zavježbao poseban program, ki je zrcalio prošlih šest desetljeć: Tako su zaglušale u prvom dijelu koncerta pred svim jačke iz ranijih ljet društva, u drugom bloku, po pauzi, se je onda dao uvid u muzički razvitak grupe od sredine 90-ih ljet: S novim muzičkim peljačtvom se je ončas počeo proširiti repertoar od narodnih melodijov i na obljubljene hrvatske jačke i šlagere.

Ove su se publiki naravno posebno dobro dopadale, ka je kod različnih poznatih melodijov oduševljeno jačila i božala – jedan muzički dodatak na kraju koncerta zato dugo nije bio dost! Po Laku noć svirači su tako slijedile još tri daljnje jačke, pri ki su se aktivnim članom pridružili i neki od bivših članov društva, ki su u prošlih 60 ljet svirali kod Tamburice Cindrof.

Buran aplauz i standig ovations su na koncu koncerta dokazali velik uspjeh ovoga večera, oduševljenost publike a ne na zadnje i visok muzički i jačkarni nivo, s brojnimi solisticami i solisti, koga su si cindrofske tamburašice i tamburaši u prošli desetljeća osvojili i ov večer opet na poseban način dokazali.

Ali ne samo muzički dio je pri koncertu bio poseban doživljaj, nego i svetačni okvir cijeloga večera. Kroz cijeli program je peljala moderatorica Barbara Karlić, ka je jur prošlo ljeto sprohodila Tamburicu Cindrof pri turneji u Belgiji. Pri tom nije samo predstavila pojedine dijele programa nego u okviru malih, djelomično i jako ganutljivih, razgovorov predstavila povijest društva kot i markantne doživljaje i uticajne člane prošlih 60 ljet. Istaknuti se moraju i Walter Winter i Štefan Klemenčić, ki stoju kot osnivački člani od 1963. ljeta s Tamburicom Cindrof na pozornica ovoga svita.

Moderaciju je nadalje i obogatila i multimedijska prezentacija, ka je med pojedinimi jačkami predstavila pohodnicam i pohodnikom koncerta vrhunce 60-ljetnoga postojanja Tamburice Cindrof, a člane društva je spomenula na čuda lipih skupnih doživljajev i trenutkov, ki ih povezuju.

Subotnja fešta i nediljno folklorno otpodne

Po jubilarnom koncertu je pred veselom feštom - tako je bilo i kod cindrofskih tamburašic i tamburašev, ki su drugi dan pozvali goste na daljnje svečevanje krugloga jubileja.

Pri subotnjoj večernjoj zabavi Tamburice Cindrof su tako stale gradišćanske grupe u centru pažnje. Započela je fešta s nastupom PAX-ov, ki su zagrijali gostom i je tako pripravili na ostale muzičke grupe ovoga večera. Slijedili su naime Bruji kot i grupa Turbokrowodn, ki su se skrbili sa svojimi nastupi za raspušćenu zabavu, ka je durala do ranoga jutra...

Malo mirnije se je prezentirao treti, a s tim i zadnji dan jubilarnoga vikenda Tamburice Cindrof. Skupna maša sa seoskim farnikom i bivšim članom Štefanom Raimannom u dvorani za jahanje je bila prva točka ovoga dana. Oblikovali su dobro pohodjenu mašu Lovrenci iz Trajštofa.

Zatim je slijedila pomašnica s Koprivami, ke su motivirale publiku i za tanac. Uz ukusan objed, kavu i kolače su gosti prebavili ugodno otpodne u Cindrofu i čekali na početak folklornoga otpodneva, pri kom je sudjelivalo ukupno šest tamburaških i plesnih društav. Na početak je zasvirala Tamburica Trajštof, pod peljanjem Wolfganga Kuzmića, potom je slijedila Tamburica Cogrštof s peljačem Rudijem Golubićem na pozornici. Obadvi grupe su oduševile publiku s narodnimi jačkami i šlageri iz Hrvatske.

Tamburica Uzlop je zatim pokazala prvi tanac, Sridnje, ovoga otpodneva a Tamburica Štikapron je stavila opet muziku u fokus i je motivirala publiku za veselo skupno jačenje. Poseban gost je bio i ženski zbor Pujanke, ki je skupa s Tamburicom Cindrof u decembru prošloga ljeta gostovao u belgijskom Mechelenu i onde oblikovao božićni koncert.

Završilo je folklorno otpodne zatim s nastupom folklorne grupe iz Česna, ka je predstavila publiki svoj plesni repertoar s kim je jur proputovala svit.

Ostali plani za jubilarno ljeto 2023.

Tamburica Cindrof more ada jako pozitivno najzad pogledati na jubilarni vikend, u okviru koga je društvo svečevalo 60. obljetnicu postojanja. Ne samo za goste i prijatelje cindrofskih tamburašev je ovo bio posebni dogodjaj, nego sigurno i za člane.

S jubilarnim vikendom svečevanje ali još nije završeno: Tamburica Cindrof će naime petak, 8. decembra na Prečisto Prijeće prirediti adventski koncert, za koga su si pozvali jur nekoliko muzičkih gostov, u farskoj crikvi Cindrofa. Smimo se ada veseliti još jednomu muzičkomu vrhuncu Tamburice Cindrof u ovom jubilarnom 2023. ljetu!

Dijana Jurković

Kategorije