U sljedećem donašamo rezultate ljetošnjega 15. hrvatskoga kupa hobi-kegljanja za odrašćene u sridnjem Gradišću u organizaciji Hkd-a. Kod dice pri 2. naticanju ove vrsti u Malom Borištofu su imali ovput čuda već kegljačev.

 

 

Rezultati: 2. hrvatskoga dičjega kupa hobi-kegljačev   (kegalj)

1. Dorner Sebastijan & Fellinger Tome               273
2. Farkas Ana & Vuković Jessica                        239
3. Foršić Julija & Huk Sarah                                234
4. Buranić Nina & Buranić Vera                          231
5. Buranić Marijan & Buranić Marko                   215
6. Hedl Agnes & Zvonarić Ana-Marija                 203
7. Buranić Fabijan & Domnanović Sebastijan     193
8. Divoš Dora & Vera Mikač                                203
9. Domnanović Tobijaš & Markus Mayer             147

 

2. Hrvatski dičji kup hobi-kegljačev dice pojedinačni rezultati

1. Fellinger Tome          152
2. Buranić Vera             141
2. Foršić Julija               141

 

15. hrvatski kup hobi-kegljačev rezultati u timu

1. M. Borištof M. Borištof                    945
2. Braća Buranić i partner Mjenovo    856
3. Mučindrof Mučindrof                       805
4. Mučindrofska mladina I Mučindrof  788
5. Mučindrof/Pervane Mučindrof         653
6. Graničari    Filež                              592
7. Mučindrofska mladina II Mučindrof   564

 

15. hrvatski kup hobi-kegljačev pojedinačni rezultati

1. Gerhard Domnanović Mali Borištof       287
2. Štefan Cvitković Mali Borištof               263
3. Kristofer Strommer Mučindrof               243

 

(uredn.)

Kategorije