Jur u neki seli postoji ideja za takozvanom knjižnom ladicom u ku se postavu knjige a gdo kani si odanle zame knjigu ili već knjig a ako ima onda morebit i postavi ku tu knjigu. Jelka Perušić je s tim počela jur pred nekim vrimenom u Dolnjoj Pulji kade je na ulazu u svoj privatni stan postavila ormar s knjigami za posuditi ili još i uzeti. Sličnu akciju moremo najti i uz jezero u Štikapronu ili na primjer i u Vorištanu.

Ivan Rotter je ovu ideju dalje razvio u hrvatskom smislu i djela na tom da bi se po mogućnosti u svakom hrvatskom ili mišovitojezičnom selu Gradišća — i s ovkraj i s onkraj granice — postavila ovakova knjižna ladica. Cilj je, da bi se po mogućnosti u čim već sel našla angažirana osoba, ka bi postavila ovakov ormar(ić) i ga redovito popunila s knjigami. Cilj je, da bi ovo bila hrvatska knjižna ladica i da bi u nju postavili pred svim vridne i aktualne knjige na hrvatskom jeziku — a ne da bi onde negdo spraznio svoje police s knjigami ke već ne tri- ba ili već ne kani.

Hrvatsko štamparsko društvo bi iz svojega skladišća stavilo na raspolaganje hrvatske knjige – radi se o kih 20 do 23 naslovov, ki su izašli u izdavačkoj djelatnosti HŠtD-a. Kako je najavio Ivan Rotter, inače profesor hrvatskoga jezika na gimnaziji u Matrštofu i strastven športaš, on bi rado za HŠtD podvarao ove knjižne ladice i u suradnji s dotičnimi osobami u pojedini. Seli redovito po potrebi popunjevao te ladice s hrvatskimi knjigami.