Prilikom 10. jubileja postojanja grupe ftm-TRIO su objavili novu kompaktnu ploču s naslovom Metamorphosis. U okviru koncertov i svečevanja 10. obljetnice u KUGI u Velikom Borištofu i u Hrvatskom centru u Beču su predstavili CD-u publiki.

Jur 10 ljet se ne more misliti na gradišćanskohrvatsku muzičku scenu, bez da se misli i na ftm-TRIO. Ali od samih početkov sastava se je čuda ča minjalo, tako je i nastalo ime novoga CD-a »METAMORPHOSIS«, ča toliko znači kot pretvorba ili transformacija. Svojemu „običnomu“ muzičkomu stilu — džezu — Martin Wagner, Rainer Šumić i Tome Janković su i na ovom novom albumu ostali vjerni i na njem dokazali njevo odlično razumivanje i strast za muziku a pred svim i sposobnost i ćut za novointerpretacije jačak.

Ukupno deset jačak — od kih je jedna samo instrumentalni kusić — sadržava album »METAMORPHOSIS«, ki je nastao u kooperaciji s HKDC-om. Za muziku i tekste su člani sastava ftm-TRIO djelom i sami odgovorni. Martin Wagner je za ovu kompaktnu ploču na primjer napisao četire jačke i melodije, i to „Sanjao sam“, „Big business“, „Ostao sam sām“ i „ftm-Groove“. Narodnim i tamburaškim jačkam, kot npr. „Curi tiha godinica“ ili „Sve je ona meni“ se je zvana toga pridružio i hrvatski šlager „Zbog jedne divne crne žene“ i prepisane pjesme engleskih originalov kult-grupe The Doors ili Jimija Hendrixa. Tako se najde na ovom CD-u jako dobar i šarolik miks med jur jako proširenimi, kot i novimi jačkami.

„Sanjao sam“ je prva jačka na kompaktnoj ploči »METAMORPHOSIS«, a to mjesto si je i zaslužila. Veljek od prve sekunde ova pjesma Martina Wagnera začarobi slušatelje i tako diže zanimanje i očekivanja za ov album, ki publiku sigurno ne razočara. „Ostao sam sam“, isto iz Wagnerovoga pera, na primjer ima kot ljubavna jačka šansu nastati obljubljena i poznata jačka u našoj sceni. Glas Tome Jankovića na poseban način istakne čežnju u ovom kusiću i ga tako načinji nevjerojatno ćutljiv.

Jačka „Sve je ona meni“ je dobri primjer, na kom se more viditi kakovo zvanaredno znanje i talent ima ftm-TRIO za novointerpretacije jačak, jer se ova jačka igra na svakoj hrvatskoj fešti i zabavi u Gradišću po ćuti najmanje trikrat, je nastala za čuda koga izmlaćena i dosadna pjesma. Rainer Šumić, Martin Wagner i Tome Janković su joj mogli na novom albumu udahnuti novi život! Posebno na ovom kusiću se more viditi ča se more sve iz jedne pjesme stvoriti, da za publiku (opet) nastaje zanimljiva. Tajni vrhunac albuma je ipak još jedna druga pjesma: „Stari“ se najde na predzadnjoj poziciji na CD-u. Po originalu je jačka od američkoga jačkara Bobbya Hebba i se zove „Sunny“. Hrvatski tekst Martina Wagnera se odlično uskladjuje u poznatu melodiju, i nam povida da život nije siv, nego da se mora iskoristiti! A i ako tekst moguće nije najveseliji — kot slušatelj se dobije veljek novu motivaciju i dobro raspoloženje.

Slušanje albuma nas pelja kroz šarolik i pustolovni, ali pred svim prelipi muzički svit ftm-TRIJA. Dajte se ada i vi osvidočiti od zvanarednih melodijov i jačak i posebnoga zvuka sastava na ovom albumu!

CD se more kupiti putem interneta na webstranici ftm-TRIJA i na različni streaming-servisi za muziku, kot i kod HKD-a, HKDC-a, KUGE i u Beču u Hrvatskom centru i u salonu klavirov Förstl.

Slike