Juni donosi još sve mogućnosti za vrtljare. Ste sada stoprv uvidili, ča kanite u vrtu? Još se more čuda sijati i saditi.

Konačno je tako daleko, da kuhinjski vrt i malo preveć opskrbljava i konačno je počela sezona obilja. Osebujno lisnato povrće sada jako friško tira i se more i nadalje redovito posijati, a i začinske biljke gonu do prvoga cvijeta. To je onda i pravo vrime, da se po prvi put porižu. Odvisno od toga, je li kanite očuvati biljku u cijelini ili samo lišće, birajte različne termine. Lišće je najaromatičnije netom prije cvanja, a cvijeti se daju najbolje sušiti veljek kad procvatu. Ako se začinske biljke sada rižu, će u augustu biti još jedna berba moguća. Za sve one, ke kanu viditi lipe cvijete je morebit kompromis polovična rezidba.

Saditi plodnasto povrće. Veli se, da se plodnasto povrće kot paradajz, paprika, patlidžan ili tikva mora saditi po Ledenjaki. Ako ste u drugi vrti morebit ča vidili, ča bi i vi rado imali. Gotove rasline se i sad još moru posaditi, razdoblje berbe se jednostavno skraćuje. Kasna sadnja ugorka, tikve ili tikvice ima i drugu prednost. Ovo povrće rado napadjaju različne gljive kot proširena pepelnica (Mehltau). Preventivno se lišće more špricati na primjer s pripravkami česna, ali u topli sezona s visokom vlažnošću se prirodno samo teško riješi ovoga betega, ki smanjuje rast i plodnost rasline. Jedna mogućnost, kako produžiti sezonu, je, da se sada u juniju još posadu ili još i posiju nove rasline, ke ćedu onda roditi, kad su druge rasline već obložene pepelnicom. Pritom je naravno važno, da se ove mladje rasline ne nahadjaju u direktnom susjedstvu sa starimi, jer bi se na ov način prefriško dobavili.

Grah i fržon. Isto valja za većinu graha, fržona, osebujno takozvani niski grah, znači sve vrsti, ke ne rastu po štanjga gori. Oni se daju sada još posijati i rodu onda na jesen. Neke brzo rastuće vrste se moru još i sijati okolo kukorice. Kukorica, ka je u medjuvrimenu jur malo veća služi im onda kot štanjga.

Zelje, zelje, zelje. Zeljasto povrće za zimsku sezonu se mora sada posijati. Ako još nimate mjesta u gredici, morete je posijati u mali lončići ili onda do konca julija kupiti male rasline. U naši topli kraji ovo povrće onda na kasnu jesen i kroz zimu uzreja. Zelje, ko ćete sada posaditi, će jur ranije roditi, a najbrži će naravno biti kolrabi.

Korijenasto povrće. Korijenasto povrće spada med ona simena, ke jur na jako rano protuliće idu u zemlju. Ča je netipičnije je sitva mrkav ili drugih ripov u juniju. U naši kraji će ovakova kasna i stoga manja mrkva ili ripa roditi na kasnu jesen.

Kategorije